Legal Notices in greek
General Conditions of Carriage
Page 4
Άρθρο XIV - Διαδοχικοί Μεταφορείς Άρθρο XV - Ευθύνη από Βλάβη
Άρθρο XVI-Προθεσμίες για αξιώσεις και νομικές ενέργειες
Άρθρο XIV - Διαδοχικοί Μεταφορείς

1.Για την εφαρμογή της Συνθήκης, η μεταφορά που πραγματοποιείται από περισσότερους διαδοχικούς μεταφορείς, εντός όμως του πλαισίου ενός ενιαίου Εισιτηρίου ή ενός Εισιτηρίου για πτήσεις με ανταπόκριση, θεωρείται ότι συνιστά μία μοναδική πράξη μεταφοράς όταν τα μέρη αποβλέπουν σε μία μοναδική μεταφορά.

Οι διατάξεις που διέπουν αυτήν την περίπτωση προβλέπονται στο Άρθρο XV/1.3. (α)


2.Για Εισιτήρια που αφορούν μεταφορά με διαδοχικούς μεταφορείς, ο Μεταφορέας ο οποίος έχει εκδώσει το εισιτήριο ή έχει καθοριστεί πρώτος μεταφορέας στο Εισιτήριο ή σε Εισιτήριο για πτήσεις με ανταπόκριση φέρει ευθύνη μόνο για το κομμάτι της Μεταφοράς που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των δικών του μέσων.


3.Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης των Αποσκευών τους, οι Επιβάτες ή οι δικαιούχοι τους διαθέτουν αξίωση κατά του Μεταφορέα που πραγματοποίησε τη μεταφορά κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα το ατύχημα ή η καθυστέρηση. Οι Επιβάτες διαθέτουν αξίωση τόσο κατά του πρώτου όσου και του τελευταίου Μεταφορέα.


.

Return to top of page
Άρθρο XV - Ευθύνη από Βλάβη

1. Γενικές Διατάξεις

Η ευθύνη του Μεταφορέα καθορίζεται από τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς του Μεταφορέα που εξέδωσε το Εισιτήριο, εκτός αν άλλως προβλέπεται, και έχει επιστηθεί σχετικά η προσοχή των Επιβατών. Εάν ενεργοποιηθούν οι διατάξεις περί ευθύνης του Μεταφορέα, η ενεργοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί υπό τους ακόλουθους όρους:

1.1. Η Μεταφορά που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των παρόντων Γενικών Όρων Μεταφοράς υπόκειται στους κανόνες περί ευθύνης που καταστρώνονται στη Συνθήκη του Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999, στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2002, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό 2027/97 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1997, που αφορά την ευθύνη του αερομεταφορέα για ατυχήματα από τη μεταφορά επιβατών και αποσκευών, καθώς και στους κανόνες που καταστρώνονται στις Συμφωνίες της ΙΑΤΑ όπου αυτές εφαρμόζονται.

1.2.Ο Μεταφορέας υπέχει ευθύνη για τη ζημία που προκαλείται σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης, υπό την προϋπόθεση το ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο ή τη βλάβη να έχει λάβει χώρα εντός του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή αποβίβασης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 17 της Συνθήκης.

1.3.Στο μέτρο που οι κάτωθι διατάξεις δεν αντιτίθενται προς άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων και ανεξάρτητα από την εφαρμογή ή μη της Συνθήκης:

(α) Η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στη Ζημία που επήλθε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής μεταφοράς για την οποία ο Κωδικός του Αερομεταφορέα εμφαίνεται στο Απόκομμα ή στο Εισιτήριο που αντιστοιχεί στην πτήση. Εάν ο Μεταφορέας εκδώσει Εισιτήριο για τη μεταφορά που πραγματοποιείται από άλλον Μεταφορέα ή εάν ο Μεταφορέας προβεί σε έλεγχο Αποσκευών για λογαριασμό άλλου Μεταφορέα, ο Μεταφορέας ενεργεί μόνο ως πράκτορας του εν λόγω άλλου Μεταφορέα. Ωστόσο, όσον αφορά τις Ελεγμένες Αποσκευές, οι Επιβάτες δικαιούνται να κινηθούν νομικά είτε κατά του πρώτου είτε κατά του τελευταίου εμπλεκομένου στο ταξίδι Μεταφορέα.

(β) Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της αποδεδειγμένης άμεσης Ζημίας, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω Ζημία ή για οποιαδήποτε μορφή Ζημίας η οποία δεν συνιστά βάση Αποζημίωσης.

(γ) Ο Μεταφορέας δεν υπέχει καμία ευθύνη για Ζημία που προκαλείται από τη συμμόρφωση του Μεταφορέα προς τις διατάξεις του νόμου ή τους κανονισμούς (νόμοι, κανονισμοί, αποφάσεις, προϋποθέσεις και διατάξεις) ή από την αποτυχία του Επιβάτη να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις.

(δ) Η ευθύνη του Μεταφορέα μπορεί να μην θεμελιώνεται για Ζημία Μη Ελεγμένων Αποσκευών, εκτός αν τέτοια Ζημία προκαλείται άμεσα από σφάλμα του Μεταφορέα ή από σφάλμα υπαλλήλου ή πράκτορά του, το οποίο πρέπει να αποδειχθεί από τον Επιβάτη που επικαλείται τέτοια Ζημία.

(ε) Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ασθένεια, τραυματισμό ή ανικανότητα, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου Επιβάτη που οφείλεται στη φυσική κατάσταση του Επιβάτη. Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη ούτε για την επιδείνωση της εν λόγω κατάστασης.

(στ) Η Σύμβαση Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων Μεταφοράς και όλων των εξαιρέσεων και περιορισμών της ευθύνης που περιέχονται σε αυτούς, εφαρμόζεται και ωφελεί τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες του Μεταφορέα, τους υπαλλήλους, πράκτορες και αντιπροσώπους του, τον κύριο του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται από τον Μεταφορέα, καθώς και το προσωπικό, τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους του εν λόγω κυρίου. Το συνολικό ποσό που μπορεί να ανακτηθεί από τα προαναφερθέντα πρόσωπα δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό που καλύπτει η ευθύνη του Μεταφορέα.

(ζ) Εάν η αμελής συμπεριφορά ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη του προσώπου που υποβάλει αίτημα αποζημίωσης ή του προσώπου που δικαιούται σε αποζημίωση προκαλεί τη Ζημία ή συμβάλει σε αυτή, ο Μεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης του εν όλω ή εν μέρει, ακόμη και αν συντρέχει περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης, σύμφωνα με το ισχύοντα νόμο.

(η) Εκτός εάν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, καμία από τις παρούσες διατάξεις δεν εφαρμόζεται στον παραιτηθέντα από την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ευθύνης του Μεταφορέα, ούτε και στον κύριο του αεροσκάφους που χρησιμοποιεί ο Μεταφορέας, το προσωπικό τους, τους υπαλλήλους, πράκτορες και αντιπροσώπους τους, σύμφωνα με τη Συνθήκη και το εφαρμοστέο δίκαιο.

2. Εφαρμοστέες σε Διεθνείς και Εσωτερικές Πτήσεις Διατάξεις

1.1. Σωματική Βλάβη

(α) Σύμφωνα με το Άρθρο 17 § 1 της Συνθήκης του Μόντρεαλ, ο Μεταφορέας υπέχει ευθύνη για τη Ζημία από θάνατο ή σωματική βλάβη που υφίσταται Επιβάτης, εάν το ατύχημα που προκάλεσε τη Ζημία έλαβε χώρα εντός του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή αποβίβασης, όπως ορίζεται στη Συνθήκη του Μόντρεαλ και υπό την επιφύλαξη των οποιωνδήποτε εξαιρέσεων από την ευθύνη.

(β) Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τη Ζημία εάν παρέχει αποδείξεις ότι:

· Ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες που επήλθαν ήταν αποτέλεσμα της φυσικής ή της πνευματικής υγείας του Επιβάτη όπως αυτή υφίστατο πριν από την επιβίβαση του Επιβάτη στο αεροσκάφος.

· Η Ζημία, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.1 (α), προκλήθηκε εν όλω ή εν μέρει από την αμελή συμπεριφορά, παράνομη πράξη ή παράλειψη του προσώπου που υποβάλει αίτημα αποζημίωσης ή του προσώπου που δικαιούται σε αποζημίωση, σύμφωνα με το Άρθρο 20 της Συνθήκης του Μόντρεαλ.

· Η Ζημία δεν οφείλεται στην αμελή συμπεριφορά ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη του Μεταφορέα, των υπαλλήλων ή πρακτόρων του, εφόσον το ποσό της Ζημίας υπερβαίνει τα 100.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα για κάθε Επιβάτη, σύμφωνα με το Άρθρο 21 § 2 (α) της Συνθήκης του Μόντρεαλ.

· Η Ζημία οφείλεται αποκλειστικά στην αμελή συμπεριφορά, ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη τρίτου μέρους, εφόσον το ποσό της Ζημίας υπερβαίνει τα 100.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα για κάθε Επιβάτη, σύμφωνα με το Άρθρο 21 § 2 (β).

(γ) Ποσό της Ζημίας για το οποίο δικαιολογείται αποζημίωση:

· Το ποσό για το οποίο ο Μεταφορέας φέρει ευθύνη σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης Επιβάτη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.1 (α) ως ανωτέρω, δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό. Το ποσό της Ζημίας για το οποίο καταβάλλεται αποζημίωση πρέπει να είναι ανάλογο προς τη Ζημία, όπως καθορίζεται από συμφωνία, από την εκτίμηση ειδικού συμβούλου ή από τα αρμόδια δικαστήρια.

· Εντός του πεδίου εφαρμογής των παρόντων διατάξεων, ο Μεταφορέας αποζημιώνει τους Επιβάτες μόνο για το ποσό που υπερβαίνει το ποσό που αυτοί λαμβάνουν από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισής τους και μόνο για ζημίες για τις οποίες δικαιολογείται η καταβολή αποζημίωσης.

(δ) Ο Μεταφορέας διατηρεί όλα τα δικαιώματα σε αποζημίωση και υποκατάσταση έναντι των τρίτων.

(ε) Σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης από αεροπορικό ατύχημα, όπως ορίζεται στο Άρθρο 17 της Συνθήκης και στην παράγραφο 2.1 (α) του παρόντος Άρθρου και σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 Μαΐου 2002, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό 2027/97 του Συμβουλίου της 10 Οκτωβρίου 1997, το πρόσωπο που ταυτοποιείται ως δικαιούχος μπορεί να ωφεληθεί μίας προκαταβολής ώστε να μπορέσει αν ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες του, ανάλογα με την υλική ζημία που υφίσταται. Σε περίπτωση θανάτου, η εν λόγω προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ισοδύναμο των 16.000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων σε ευρώ για κάθε Επιβάτη. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, η ως άνω προκαταβολή καταβάλλεται εντός 15 ημερών από την ταυτοποίηση του Δικαιούχου και εκπίπτει από το τελικό καταβλητέο ποσό της αποζημίωσης που οφείλεται στον θανόντα Επιβάτη.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού 889/2002 της 13 Μαΐου 2002 και το Άρθρο 28 της Συνθήκης του Μόντρεαλ της 28 Μαΐου 1999, η καταβολή των ως άνω προκαταβολών ή προπληρωμών δεν συνιστά αναγνώριση της ευθύνης, ενώ οι εν λόγω καταβολές εκπίπτουν από τα ποσά που καταβάλλονται στη συνέχεια από τον Κοινοτικό Μεταφορέα ως αποζημίωση, ανάλογα με την ευθύνη που φέρει.

Οι ως άνω προκαταβολές δεν επιστέφονται εκτός αν αποδειχθεί ότι η αμελής συμπεριφορά ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη του προσώπου που υπέβαλε αίτημα αποζημίωσης ή του προσώπου που δικαιούται σε αποζημίωση ήταν αυτή που προκάλεσε τη Ζημία ή συνέβαλε σε αυτή ή εκτός αν αποδειχθεί ότι το πρόσωπο στο οποίο καταβλήθηκε η προκαταβολή δεν δικαιούνταν σε αποζημίωση.

2.2 Καθυστερήσεις

(α) Χαρακτηριστικά της Ζημίας για την οποία καταβάλλεται αποζημίωση:

· Μόνο για αποδεδειγμένη Ζημία που άμεσα έχει προκληθεί από καθυστέρηση καταβάλλεται αποζημίωση, ενώ εξαιρείται κάθε παρακολουθηματική Ζημία ή οποιοδήποτε άλλο είδος Ζημίας διάφορο από τη Ζημία για την οποία καταβάλλεται αποζημίωση.

· Οι Επιβάτες οφείλουν να αποδείξουν την ύπαρξη Ζημίας που άμεσα έχει προκληθεί από καθυστέρηση.

(β) Έκταση της ευθύνης του Μεταφορέα:

· Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τη Ζημία που προκαλείται από καθυστέρηση εάν αποδείξει ότι ο ίδιος, οι υπάλληλοι ή οι πράκτορές του έλαβαν όλα τα μέτρα που μπορούσαν ευλόγως να ληφθούν ώστε να αποφευχθεί η Ζημία ή να αποδείξει ότι ήταν αδύνατο να ληφθούν τέτοια μέτρα.

· Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τη Ζημία που προκαλείται από καθυστέρηση, εάν ο Επιβάτης την προκάλεσε ή συνέβαλε σε αυτή, ιδιαίτερα εάν η Ζημία προκλήθηκε από την αμελή συμπεριφορά ή την παράνομη πράξη ή αμέλεια του προσώπου που υποβάλλει αίτημα για αποζημίωση ή του προσώπου που δικαιούται σε αποζημίωση.

(γ) Έκταση της Αποζημίωσης:

· Σε περίπτωση Ζημίας που υφίστανται Επιβάτες και η οποία οφείλεται σε καθυστέρηση, όπως ορίζεται στη Συνθήκη του Μόντρεαλ, και με την εξαίρεση των πράξεων ή των παραλείψεων που διαπράχθηκαν με την πρόθεση πρόκλησης Ζημίας ή χωρίς πρόθεση αλλά εν γνώσει ότι θα μπορούσε να προκληθεί Ζημία , η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στο ποσό των 4.150 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων για κάθε Επιβάτη. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται ανάλογα με τη Ζημία που αποδεικνύει ο Επιβάτης.

· Σε περίπτωση Ζημίας που προκαλείται από καθυστέρηση μεταφοράς των Ελεγμένων Αποσκευών, με την εξαίρεση των πράξεων και των παραλείψεων που διαπράττονται με την πρόθεση πρόκλησης Ζημίας ή χωρίς πρόθεση εν γνώσει όμως ότι θα μπορούσε να προκληθεί Ζημία, η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στο ποσό των 1.000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων για κάθε Επιβάτη.

Μπορεί να δοθεί και εφάπαξ αποζημίωση σε Επιβάτες (προορισμένη να καλύψει το κόστος των άμεσων αναγκών).

2.3 Αποσκευές

(α) Σύμφωνα με το Άρθρο 17 της Συνθήκης του Μόντρεαλ, ο Μεταφορέας υπέχει ευθύνη για τη Ζημία που προκαλείται από την καταστροφή, απώλεια ή ζημία των Ελεγμένων Αποσκευών, εάν το ατύχημα που προκάλεσε τη Ζημία έλαβε χώρα εντός του αεροσκάφους ή κατά οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία ο Μεταφορέας έχει υπό την επιμέλειά του τις Ελεγμένες Αποσκευές.

(β) Εξαιρέσεις από την ευθύνη του Μεταφορέα:

· Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τη Ζημία που υφίστανται οι Αποσκευές Επιβάτη όταν η εν λόγω Ζημία έχει προκληθεί από τη φύση ή από ελάττωμα ίδιο των ως άνω Αποσκευών. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία που περιέχονται στις Αποσκευές του Επιβάτη προκαλούν Ζημία σε άλλο πρόσωπο ή στον Μεταφορέα, ο Επιβάτης οφείλει να αποζημιώσει τον Μεταφορέα για όλες τις απώλειες που υφίσταται και για όποιο κόστος προκύπτει.

· Ο Μεταφορέας δεν υπέχει περαιτέρω ευθύνη άλλη από αυτή που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (γ) ως κατωτέρω για οποιαδήποτε Ζημία και/ή για απώλεια εύθραυστων, ευπαθών ή τιμαλφών αντικειμένων ή αντικειμένων που δεν έχουν συσκευασθεί κατάλληλα, σύμφωνα με το Άρθρο VIII/3 ως ανωτέρω, εκτός εάν ο Επιβάτης έχει υποβάλει τη Ειδική Δήλωση Ενδιαφέροντος του Άρθρου VIII/8 (α) ως ανωτέρω και εάν ο Επιβάτης κατέβαλε την αντίστοιχη πρόσθετη επιβάρυνση.

· Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για την εν όλω ή εν μέρει ζημία σε Αποσκευές , εξαιτίας της αμελούς συμπεριφοράς ή της παράνομης πράξης ή παράλειψης του προσώπου που υποβάλλει αίτημα αποζημίωσης ή του προσώπου που δικαιούται σε αποζημίωση.

(γ) Ποσό της Ζημίας για την οποία καταβάλλεται Αποζημίωση:

· Για τις Ελεγμένες Αποσκευές και με την εξαίρεση των πράξεων ή παραλείψεων που διαπράττονται με την πρόθεση πρόκλησης Ζημίας ή χωρίς πρόθεση εν γνώσει όμως της δυνατότητας πρόκλησης Ζημίας, η ευθύνη του Μεταφορέα για Ζημία περιορίζεται στα 1.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα για κάθε Επιβάτη. Εάν έχει δηλωθεί μεγαλύτερη αξία, σύμφωνα με το Άρθρο VIII/8 (α), η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στη δηλούμενη αξία, εκτός εάν ο Μεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ως άνω δηλούμενη αξία είναι μεγαλύτερη από τα πραγματικά κατά τον χρόνο της μεταφοράς συμφέροντα του Επιβάτη.

· Για τις Μη Ελεγμένες Αποσκευές που επιτρέπονται εντός του αεροσκάφους, ο Μεταφορέας φέρει ευθύνη μόνο για αποδεδειγμένο πταίσμα του ίδιου, των υπαλλήλων ή των πρακτόρων του. Η εν λόγω ευθύνη περιορίζεται σε αυτήν την περίπτωση στα 1.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα για κάθε Επιβάτη.

Return to top of page
Άρθρο XVI-Προθεσμίες για αξιώσεις και νομικές ενέργειες

1. Ανακοίνωση των Αξιώσεων για Αποσκευές

(α) Η παραλαβή των Ελεγμένων Αποσκευών χωρίς διαμαρτυρία εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται από τον αποδέκτη της ανακοίνωσης συνιστά τεκμήριο ότι οι Αποσκευές μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς, εκτός εάν ο Επιβάτης παρέχει αποδείξεις για το αντίθετο. Η απώλεια των όποιων απολεσθεισών Αποσκευών πρέπει απαρεγκλίτως να δηλωθεί στον Μεταφορέα αμέσως μετά την άφιξη της πτήσης. Όλες οι δηλώσεις που θα επακολουθήσουν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Κατά τον ίδιο τρόπο, όποιο αντικείμενο περιεχόμενο σε Αποσκευή διαπιστωθεί ότι έχει απολεσθεί

πρέπει απαρεγκλίτως να δηλωθεί στον Μεταφορέα όσο το δυνατόν συντομότερα. Οι όποιες καθυστερημένες δηλώσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

(β) Σε περίπτωση ζημίας, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής Αποσκευών, ο Επιβάτης οφείλει να υποβάλλει γραπτό αίτημα στον Μεταφορέα όσο το δυνατόν συντομότερα και πάντως το αργότερο εντός της προθεσμίας των επτά (7) ημερών (σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής) και είκοσι μίας (21) ημερών (σε περίπτωση καθυστέρησης) από την ημερομηνία κατά την οποία οι Αποσκευές κατέστησαν διαθέσιμες για τον Επιβάτη.

Εάν σχετικό αίτημα δεν υποβληθεί εντός των χρονικών ορίων που συνομολογούνται, καμία ενέργεια κατά του Μεταφορέα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εκτός εάν υφίσταται περίπτωση απάτης εκ μέρους του Μεταφορέα.

Εάν αίτημα υποβλήθηκε εντός των καθορισμένων προθεσμιών των επτά (7) και είκοσι μίας (21) ημερών και δεν επιτεύχθη συμβιβασμός μεταξύ του Μεταφορέα και του Επιβάτη, ο Επιβάτης μπορεί να καταθέσει αγωγή για τη ζημία εντός δύο ετών από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους ή από την ημερομηνία κατά την οποία το αεροσκάφος είχε προβλεφθεί να αφιχθεί.

2. Αγωγή υποβαλλόμενη από Επιβάτη

Όλες οι αγωγές πρέπει να υποβάλλονται, με την απειλή της απώλειας του δικαιώματος, εντός δύο ετών από την άφιξη στον προορισμό ή από την ημερομηνία κατά την οποία το αεροσκάφος είχε προβλεφθεί να αφιχθεί ή από το τέλος της μεταφοράς.

Ο τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών καθορίζεται από το δίκαιο του Δικαστηρίου το οποίο επιλαμβάνεται.

3. Όλες οι αξιώσεις ή αγωγές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ως ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Return to top of page