Legal Notices in greek
General Conditions of Carriage
Page 3
Άρθρο Χ - Επιστροφές Άρθρο ΧΙ - Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους
Άρθρο ΧΙΙ - Διακανονισμός πρόσθετων υπηρεσιών Διοικητικές Διατυπώσεις
Άρθρο Χ - Επιστροφές

1. Γενικές Διατάξεις

Σε συμφωνία με τους κανονισμούς περί ναύλων, ο Μεταφορέας θα επιστρέψει όλο ή μέρος μη χρησιμοποιημένου Εισιτηρίου, υπό τους κάτωθι όρους:

(α) Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ο Μεταφορέας εξουσιοδοτείται να επιστρέψει την αξία του Εισιτηρίου είτε στο άτομο του οποίου το όνομα εμφαίνεται στο Εισιτήριο ή στο άτομο που κατέβαλε την αξία του Εισιτηρίου, εφόσον παρέχονται επαρκείς αποδείξεις,

(β) Εάν η αξία ενός Εισιτηρίου καταβλήθηκε από άτομο άλλο από αυτό του οποίου το όνομα εμφαίνεται στο Εισιτήριο και εάν ο Μεταφορέας έχει δηλώσει περιορισμό στην επιστροφή χρημάτων για τον εν λόγω Εισιτήριο, ο Μεταφορέας επιστρέφει την αξία του Εισιτηρίου είτε στο άτομο που πράγματι κατέβαλε είτε στο άτομο που καθορίστηκε στο Εισιτήριο.

(γ) Εκτός εάν πρόκειται για την περίπτωση απώλειας Εισιτηρίου, επιστροφές χρημάτων θα πραγματοποιούνται μόνο με την καταβολή εμβάσματος στον Μεταφορέα που έχει εκδώσει το Απόκομμα του Επιβάτη ή την Απόδειξη του Επιβάτη, καθώς και όλα τα μη χρησιμοποιημένα Αποκόμματα Πτήσης.

(δ) Επιστροφή χρημάτων που γίνεται σε άτομο που παρουσιάζεται ως δικαιούχος της εν λόγω επιστροφής και που καταβάλει στον Μεταφορέα την αξία του Αποκόμματος του Επιβάτη ή της Απόδειξης του Επιβάτη, καθώς και όλων των μη χρησιμοποιημένων Αποκομμάτων Πτήσης, θεωρείται έγκυρη και απαλλάσσει τον Μεταφορέα από κάθε ευθύνη και από κάθε συνακόλουθη αξίωση.

(ε) Ανωτέρα βία που προκύπτει το πρώτον μετά τον χρόνο ενάρξεως του ταξιδιού του Επιβάτη και που τον αποτρέπει από τη συνέχισή του δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επιστροφή χρημάτων, αλλά θα ενεργοποιήσει τη διάταξη του Άρθρου ΙΙΙ 2 (γ) των παρόντων Γενικών Όρων Μεταφοράς (επέκταση της ισχύος του Εισιτηρίου).

2. Ακούσιες Επιστροφές Χρημάτων

2.1. Εάν ο Μεταφορέας ακυρώνει πτήση ή επιχειρεί πτήση με εκτεταμένες καθυστερήσεις σε σύγκριση με το καταστρωμένο πρόγραμμα ή εάν ο Επιβάτης χάνει πτήση με ανταπόκριση εξαιτίας του Μεταφορέα ή η πτήση δεν πραγματοποιεί στάση σε Συμφωνημένο Τόπο Στάθμευσης ή σε προκαθορισμένο προορισμό ή εάν ο Μεταφορέας αρνείται σε Επιβάτη την επιβίβαση εξαιτίας προγραμματισμένων υπεράριθμων κρατήσεων, οι Επιβάτες που έχουν συμβληθεί με μοναδική Σύμβαση Μεταφοράς μπορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εφαρμοστέου ισχύοντος νόμου, να απαιτήσουν την επιστροφή χρηματικού ποσού:

(α) που ισοδυναμεί με τον καταβεβλημένο ναύλο, εάν δεν έγινε χρήση κανενός μέρους του Εισιτηρίου

(β) που ισοδυναμεί τουλάχιστον με τη διαφορά μεταξύ του καταβεβλημένου ναύλου και του ναύλου που αντιστοιχεί στη μη πραγματοποιούμενη μεταφορά, με σημείο αναφοράς το δρομολόγιο που αναφέρεται στο Εισιτήριο, εάν μέρος μόνο του Εισιτηρίου χρησιμοποιήθηκε.

2.2. Ακούσια υποβάθμιση: εάν αποδοθεί σε Επιβάτη θέση μικρότερης αξίας από αυτή για την οποία αγόρασε το Εισιτήριο, παρέχεται επιστροφή χρημάτων (που αντιστοιχεί στην εν λόγω διαφορά θέσης) σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό δίκαιο.*

3. Εκούσια Επιστροφή

1.1. Εάν Επιβάτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το Εισιτήριό του για λόγους άλλους από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το ποσό της επιστροφής θα ισούται με:

(α) τον καταβεβλημένο ναύλο, μείον τις εύλογες διοικητικές χρεώσεις ή χρεώσεις από την ακύρωση, εάν δεν έγινε χρήση κανενός μέρους του Εισιτηρίου

(β) τη διαφορά μεταξύ του καταβεβλημένου ναύλου και του εφαρμοστέου στο προκαθορισμένο δρομολόγιο ναύλου, για τον οποίο και έγινε χρήση του Εισιτηρίου, εάν έγινε χρήση μέρους του Εισιτηρίου, μείον τις εφαρμοστέες διοικητικές χρεώσεις ή χρεώσεις από την ακύρωση.

1.2. Διοικητικοί όροι ή όροι που έχουν τεθεί συμβατικά μεταξύ του Μεταφορέα και του Επιβάτη μπορούν να υπερισχύουν των δυνατοτήτων επιστροφής χρημάτων που προβλέπει η υποπαράγραφος 3.1. της παρούσας παραγράφου, ιδιαίτερα για τα Εισιτήρια των οποίων οι ναύλοι υπόκεινται σε περιορισμούς ή έχουν κατηγοριοποιηθεί ως μη επιστρέψιμοι.

2. Επιστροφή Χρημάτων για Εισιτήρια που δηλώθηκαν ως Απολεσθέντα ή Κλαπέντα

2.1. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ολόκληρου ή μέρους του Εισιτηρίου, οι Επιβάτες μπορούν αφού παρέχουν απόδειξη της απώλειας ή κλοπής αυτού και αφού καταβάλουν τις εφαρμοστέες διοικητικές χρεώσεις, να απαιτήσουν επιστροφή χρημάτων όσο το δυνατόν συντομότερα, από την ημέρα λήξης της ισχύος του Εισιτηρίου, εφόσον συντρέχουν τα κάτωθι:

(α) Το Εισιτήριο ή το μέρος του Εισιτηρίου που απωλέστηκε ή κλάπηκε δεν χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, δεν είχε προηγουμένως αντικατασταθεί ή δεν είχε δοθεί γι΄ αυτό επιστροφή χρημάτων χωρίς περαιτέρω χρέωση (εκτός εάν κάποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις προκλήθηκε από τον Μεταφορέα), και

(β) Ο δικαιούχος της επιστροφής χρημάτων αναλαμβάνει, επί των εγγράφων που του κοινοποιούνται, να καταβάλει στον Μεταφορέα το ποσό που επιστράφηκε κατά τον ανωτέρω τρόπο, σε περίπτωση που εν τέλει γίνει εν όλω ή εν μέρει χρήση του Εισιτηρίου, που δηλώθηκε απολεσθέν ή κλαπέν, για την πραγματοποίηση μεταφοράς ή λήψης επιστροφής χρημάτων (εκτός εάν η χρήση του Εισιτηρίου από τρίτους με απάτη προκλήθηκε από τον Μεταφορέα).

2.2. Η απώλεια ολόκληρου ή μέρους του Εισιτηρίου που προκλήθηκε από τον Μεταφορέα ή τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα αποτελεί δική τους ευθύνη.

3. Δικαίωμα Άρνησης Επιστροφής Χρημάτων

Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί επιστροφή χρημάτων:

(α) Για οποιοδήποτε Εισιτήριο, εάν η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μετά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Εισιτηρίου.

(β) Για Εισιτήριο που παρουσιάστηκε στον Μεταφορέα ή στις αρχές ενός κράτους από Επιβάτη, ο οποίος πληροί τις κανονιστικές και νομοθετικές προϋποθέσεις ώστε να κατέχει εισιτήριο που του επιτρέπει την έξοδο από το εν λόγω κράτος, εκτός εάν ο Επιβάτης αποδείξει ικανοποιητικά ότι διαθέτει άδεια παραμονής στο ως άνω κράτος ή ότι προτίθεται να το εγκαταλείψει χρησιμοποιώντας άλλον Μεταφορέα ή με άλλον τρόπο μεταφοράς.

(γ) Για Εισιτήριο, το οποίο φέρει άτομο που δεν γίνεται δεκτό από τις αρχές του κράτους προορισμού ή διελεύσεως όπως ορίζεται στο προκαθορισμένο δρομολόγιο, και εφόσον ζητήθηκε από τον Επιβάτη να επιστρέψει στο σημείο επιβίβασης γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο.

(δ) Για κλαπέν, πλαστό ή νοθευμένο Εισιτήριο.

(ε) Για Εισιτήριο που έχει εκδοθεί σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.

(στ) Για Εισιτήριο που καταχωρήθηκε ως εισιτήριο για το οποίο δεν γίνεται δεκτή επιστροφή χρημάτων.

6. Νόμισμα Επιστροφής Χρημάτων

(α) Οι Επιστροφές υπόκεινται στους νόμους και στους κανονισμούς του κράτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά του Εισιτηρίου και/ή στους νόμους και κανονισμούς του κράτους στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επιστροφή χρημάτων. Τηρώντας το ισχύον δίκαιο, ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του Εισιτηρίου.

(β) Εάν ο Μεταφορέας συμφωνήσει να πραγματοποιήσει επιστροφή χρημάτων σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της πληρωμής του Εισιτηρίου, η εν λόγω επιστροφή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισοτιμία του συναλλάγματος και κάτω από τους όρους που θέτει ο Μεταφορέας.

7.Εξουσιοδοτημένα προς πραγματοποίηση Επιστροφής Χρημάτων Άτομα

Οι Επιστροφές Χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο από τον Μεταφορέα που εξέδωσε αρχικά το Εισιτήριο ή από τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα, εάν ο τελευταίος έχει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.

* Η διάταξη αυτή προστέθηκε λόγω των πιθανών προστίμων που ο Μεταφορέας μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει κατά τον τελωνειακό έλεγχο, εάν οι Αποσκευές του Επιβάτη περιέχουν αγαθά των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται και ο Επιβάτης δεν είναι παρών.

Return to top of page
Άρθρο ΧΙ - Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους

1. Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να εκτιμά κατά εύλογο τρόπο τη συμπεριφορά των Επιβατών εντός του αεροσκάφους και να κρίνει ανάλογα με τις περιστάσεις εάν η εν λόγω συμπεριφορά είναι πιθανόν να παρεμποδίσει, απειλήσει, θέσει σε κίνδυνο ή να μην θέσει σε κίνδυνο ένα ή περισσότερα άτομα, περιουσιακά αντικείμενα ή το ίδιο το αεροσκάφος. Αναφορικά με τα παραπάνω, οι Επιβάτες οφείλουν να μην εμποδίζουν το πλήρωμα από την εκπλήρωση των καθηκόντων του και οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες και συστάσεις του πληρώματος ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια του αεροσκάφους, η ομαλή εξέλιξη της πτήσης και η άνεση των Επιβατών.

2. Για λόγους ασφάλειας, ο Μεταφορέας μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει εντός του αεροσκάφους τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, φορητών συσκευών εγγραφής, φορητών ραδιοφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή συσκευών διαβίβασης, καθώς και ασυρμάτων και φορητών ραδιοπομπών (walkie-talkie), εξαιρουμένων των ακουστικών και των βηματοδοτών.

3. Εντός του αεροσκάφους, οι Επιβάτες οφείλουν να μην συμπεριφέρονται εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλης ουσίας κατά τρόπο που προκαλεί δυσαρέσκεια, ενόχληση, ή αποτελεί απειλή ή αιτία κινδύνου για ένα ή περισσότερα άτομα, περιουσιακά αντικείμενα ή για το ίδιο το αεροσκάφος.

4. Εντός του αεροσκάφους απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα.

5. Ο Μεταφορέας μπορεί να περιορίσει ή να απαγορεύσει την κατανάλωση αλκοόλ εντός του αεροσκάφους.

6. Εάν Επιβάτης συμπεριφέρεται κατά οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στις ανωτέρω παραγράφους τρόπους, ο Μεταφορέας μπορεί να λάβει μέτρα που θεωρεί κατάλληλα και ευλόγως απαραίτητα στην προκείμενη περίπτωση, ώστε να εμποδίσει την εξακολούθηση της εν λόγω συμπεριφοράς. Προς τον σκοπό αυτό, ο Μεταφορέας μπορεί να εφαρμόσει περιοριστικά μέτρα και/ή να εξαναγκάσει τον Επιβάτη σε αποβίβαση σε οποιοδήποτε σημείο της πτήσης.

7. Εάν Επιβάτης δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου (καθώς και με τις διατάξεις του Άρθρου VII για την άρνηση μεταφοράς και τον περιορισμό αυτής) ή διαπράττει εγκληματική ή παράνομη πράξη εντός του αεροσκάφους, ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά κατά του εν λόγω Επιβάτη.

Return to top of page
Άρθρο ΧΙΙ - Διακανονισμός πρόσθετων υπηρεσιών

1. Εάν ο Μεταφορέας, εντός του πλαισίου της Σύμβασης Μεταφοράς και του εφαρμοστέου δικαίου, συμφωνήσει να προβεί στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών άλλων από τη αεροπορική μεταφορά μέσω τρίτων στη σύμβαση μερών ή εάν εκδώσει Εισιτήριο ή Απόκομμα για τη μεταφορά ή για άλλες υπηρεσίες (διάφορες της αεροπορικής μεταφοράς), όπως για παράδειγμα κρατήσεις δωματίων ή ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ο Μεταφορέας σε αυτή την περίπτωση ενεργεί μόνο σαν πράκτορας και δεν υπέχει έναντι των Επιβατών ευθύνη εκτός αν αποδειχθεί αμελής συμπεριφορά εκ μέρους του. Οι όροι μεταφοράς ή πώλησης που διέπουν τις δραστηριότητες των ως άνω τρίτων μερών συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

2. Εάν ο Μεταφορέας παρέχει υπηρεσίες επίγειας μεταφοράς (μέσω λεωφορείων, τρένων κ.λπ.), διαφορετικές διατάξεις περί ευθύνης μπορούν να τυγχάνουν εφαρμογής στην εν λόγω επίγεια μεταφορά. Οι όροι μεταφοράς και οι διατάξεις περί ευθύνης διατίθενται ως εφαρμόζονται από τον Μεταφορέα ή από τον Μεταφορέα που παρέχει την επίγεια μεταφορά, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

3. Εάν ο Μεταφορέας προσφέρει σε Επιβάτη υπηρεσίες μεταφοράς μέσω τρένου, ο Μεταφορέας ενεργεί μόνο ως πράκτορας, ακόμη και αν η εν λόγω μεταφορά πραγματοποιείται υπό τον Κωδικό του Αερομεταφορέα. Ο Μεταφορέας δεν υπέχει καμία ευθύνη για Βλάβη των Επιβατών και των Αποσκευών τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσω τρένου.

4. Ο Μεταφορέας οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Επιβατών που αφορούν τις παρεχόμενες εντός του αεροσκάφους υπηρεσίες, ειδικότερα όσον αφορά ποτά, ιδιαίτερα γεύματα, ταινίες κ.λπ.

Ωστόσο, ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη εάν επιτακτικές ανάγκες που συνέχονται με τη λειτουργία και την ασφάλεια δεν επιτρέπουν την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, ακόμη και αν κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της Κράτησης επιβεβαιώθηκε η προσφορά τους.

Return to top of page
Διοικητικές Διατυπώσεις

1. Γενικές Διατάξεις

(α) Οι Επιβάτες φέρουν την ευθύνη για την κατοχή όλων των ειδικότερων εγγράφων, αδειών παραμονής και άλλων αδειών που απαιτούνται για το ταξίδι τους, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους προς το σύνολο των νομικών διατάξεων (προς τους νόμους, κανονισμούς, αποφάσεις, όρους και διατάξεις) των κρατών αναχώρησης, άφιξης και διελεύσεως, καθώς και προς τους κανονισμούς του Μεταφορέα και τις συνεχόμενες οδηγίες.

(β) Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τις συνέπειες που υφίστανται οι Επιβάτες σε περίπτωση αποτυχίας του να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που παρατίθενται στην παράγραφο (α).

2. Ταξιδιωτικά Έγγραφα

) Οι Επιβάτες υποχρεούνται να εμφανίσουν τα έγγραφα εισόδου, εξόδου και διελεύσεως, καθώς και έγγραφα υγείας και άλλα που απαιτούνται από τους ισχύοντες κανονισμούς (νόμους, κανονισμούς, αποφάσεις, όρους και διατάξεις) στα κράτη αναχώρησης, άφιξης και διελεύσεως.

Οι Επιβάτες υποχρεούνται περαιτέρω να επιτρέπουν στον Μεταφορέα να λαμβάνει αντίγραφο των ως άνω εγγράφων εάν κάτι τέτοιο απαιτείται ή να καταγράφει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.

(β) Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο VII/1(α), να αρνηθεί τη μεταφορά εάν Επιβάτης δεν συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή εάν ο Μεταφορέας αμφιβάλλει για την εγκυρότητα των εμφανιζόμενων εγγράφων.

(γ) Ο Μεταφορέας δεν υπέχει ευθύνη για τις απώλειες ή τα έξοδα που υφίστανται Επιβάτες, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου.

3. Άρνηση Εισόδου

Εάν απαγορευθεί η είσοδος σε Κράτος σε Επιβάτη, ο τελευταίος οφείλει να καταβάλει όλες τις χρεώσεις ή πρόστιμα που επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές στον Μεταφορέα, καθώς και την αξία της μεταφοράς εάν ο Μεταφορέας εξαναγκασθεί να επιστρέψει τον Επιβάτη στον τόπο αναχώρησης ή αλλού εξαιτίας διοικητικής εντολής. Ο Μεταφορέας δεν επιστρέφει την αξία που καταβάλλεται για τη μεταφορά στον προορισμό, η είσοδος στον οποίο απαγορεύθηκε.

4.Ευθύνη των Επιβατών για Πρόστιμα, Κόστη Κράτησης κ.λπ.

Εάν ο Μεταφορέας υποχρεωθεί σε καταβολή προστίμου ή ποινής ή υφίσταται έξοδα οποιουδήποτε είδους εξαιτίας της μη συμμόρφωσης, εκούσιας ή ακούσιας, Επιβάτη προς το ισχύον δίκαιο των εμπλεκομένων στο ταξίδι Κρατών ή εξαιτίας της αποτυχίας του να εμφανίσει τα απαιτούμενα έγγραφα ή εξαιτίας της επίδειξης άκυρων εγγράφων, ο Επιβάτης οφείλει να καταβάλει τα καταβεβλημένα ή αποσταλμένα ποσά καθώς και τα προκαλούμενα έξοδα, εφόσον ο Μεταφορέας το απαιτήσει. Προς τον σκοπό αυτό, ο Μεταφορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιο ποσό έχει καταβληθεί για τη μεταφορά που δεν πραγματοποιήθηκε ή όποιο ποσό βρίσκεται στην κατοχή του αλλά ανήκει στον Επιβάτη.

5. Τελωνειακοί Έλεγχοι

5.1. Οι Επιβάτες μπορεί να κληθούν να είναι παρόντες κατά τον έλεγχο των Αποσκευών τους (καθυστερημένων, ελεγμένων και μη ελεγμένων) κατόπιν σχετικού αιτήματος των τελωνειακών ή άλλων διοικητικών αρχών. Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για Βλάβη ή απώλειες που υφίστανται οι Επιβάτες, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με την παρούσα διάταξη.

5.2. Οι Επιβάτες οφείλουν να αποζημιώσουν τον Μεταφορέα εάν ενέργεια, παράλειψη ή αμέλεια εκ μέρους τους προκαλεί βλάβη στον Μεταφορέα εξαιτίας της μη συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου ή προς την αρμοδιότητα του Μεταφορέα να ελέγξει τις Αποσκευές τους.

6. Έλεγχοι Ασφαλείας

6.1. Οι Επιβάτες οφείλουν να υφίστανται τους ελέγχους ασφάλειας που απαιτούνται από τις διοικητικές αρχές ή τις αρχές του αεροδρομίου, καθώς και κατόπιν αιτήματος του Μεταφορέα.

6.2. Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για την άρνηση μεταφοράς Επιβάτη, εάν η εν λόγω άρνηση οφείλεται στην ακλόνητη πεποίθηση ότι η εν λόγω άρνηση προβλέπεται από τον νόμο, τους κρατικούς κανονισμούς και/ή τους εφαρμοστέους όρους.

Return to top of page