Legal Notices in Greek
Γενικοί όροι μεταφοράς
Page 2
Άρθρο V - Κρατήσεις Άρθρο VI -Έλεγχος Εισιτηρίων και Επιβίβαση
Άρθρο VII - Άρνηση Μεταφοράς , Όρια Άρνησης και περιορισμός της Μεταφοράς Άρθρο VIII - Αποσκευές
Άρθρο ΙΧ - Προγράμματα, Καθυστερήσεις και Ακυρώσεις πτήσεων
Άρθρο V - Κρατήσεις

1. Προϋποθέσεις Κρατήσεων

(α) Οι Κρατήσεις δεν επιβεβαιώνονται παρά μόνον αφότου γίνουν δεκτές και καταγραφούν από τον Μεταφορέα ή τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων. Εάν ζητηθεί, ο Μεταφορέας μπορεί να παρέχει επιβεβαίωση της Κράτησης.
(β) Ορισμένοι Ναύλοι υπόκεινται σε όρους που περιορίζουν ή αποκλείουν τη δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης των Κρατήσεων.

2. Προθεσμία Έκδοσης Εισιτηρίων

Η Κράτηση Επιβάτη μπορεί να ακυρωθεί και η θέση να δοθεί σε άλλον Επιβάτη, εάν ο Επιβάτης δεν έχει καταβάλει το αντίτιμο του Εισιτηρίου του εντός της προθεσμίας που τίθεται, όπως ανακοινώνεται από τον Μεταφορέα ή τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα.

3. Προσωπικά Δεδομένα

Οι Επιβάτες παρέχουν στον Μεταφορέα ή στον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα τα προσωπικά τους δεδομένα προς τον σκοπό της πραγματοποίησης μίας Κράτησης, της εξασφάλισης βοηθητικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών, της διευκόλυνσης των διατυπώσεων ταξιδιού και προς τον σκοπό της εισόδου στο έδαφος ενός Κράτους. Προς τούτο, οι Επιβάτες εξουσιοδοτούν περαιτέρω τον Μεταφορέα να διατηρεί τα δεδομένα που συνέλεξε και να τα μεταβιβάζει στα πρακτορεία του, στους Εξουσιοδοτημένους του Πράκτορες, στους Μεταφορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο Ι ως άνω, στους αναφερόμενους ως άνω παρόχους βοηθητικών υπηρεσιών και/ή στις κρατικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της χώρας και του υποκειμένου του εφαρμοστέου δικαίου.Οι Επιβάτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων που κατ΄ αυτόν τον τρόπο συλλέγονται, αποθηκεύονται και μεταφέρονται, στον βαθμό που τα εν λόγω δεδομένα αποδεικνύονται ανακριβή ή ελλιπή.

4. Απόδοση Θέσης

Ο Μεταφορέας οφείλει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες ώστε να ανταποκριθεί στη ζήτηση των θέσεων, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μία θέση για την οποία έχει γίνει κράτηση πράγματι θα αποδοθεί, ακόμη και αν η Κράτηση έχει επιβεβαιωθεί. Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την απόδοση μίας θέσης οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και μετά την επιβίβαση στο αεροπλάνο, εξαιτίας επιτακτικής ανάγκης που σχετίζεται με την λειτουργία ή την ασφάλεια του αεροπλάνου.

5. Επανεπιβεβαίωση των Κρατήσεων

(α) Κρατήσεις για τις πτήσεις της απλής μετάβασης ή της επιστροφής είναι δυνατόν να υπόκεινται σε επανεπιβεβαίωση εντός ορισμένων προθεσμιών. Ο Μεταφορέας οφείλει να ανακοινώνει πότε απαιτείται επανεπιβεβαίωση και πώς αυτή πραγματοποιείται. Εάν Επιβάτης δεν προβαίνει σε επανεπιβεβαίωση, παρότι του ζητήθηκε να πράξει τούτο, ο Μεταφορέας μπορεί να ακυρώσει την Κράτηση του εν λόγω Επιβάτη για την πτήση της μετάβασης και/ή της επιστροφής . Παρ΄ όλα αυτά, εάν ο Επιβάτης ενημερώσει τον Μεταφορέα ότι επιθυμεί την πραγματοποίηση του ταξιδιού και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην πτήση που θέλει να ταξιδέψει, ο Μεταφορέας οφείλει να αποκαταστήσει την Κράτηση του Επιβάτη. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην ως άνω πτήση, ο Μεταφορέας οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να μεταφέρει τον Επιβάτη σε επόμενο αεροδρόμιο ή στον τελικό του προορισμό.


(β) Εάν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο Επιβάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες περισσότερων Μεταφορέων, όπως ορίζεται στο Άρθρο Ι, εναπόκειται στην ευθύνη των Μεταφορέων να διερευνήσουν μεταξύ τους εάν απαιτούνται επαναεπιβεβαιώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η επανεπιβεβαίωση παρέχεται στον Μεταφορέα του οποίου ο Κωδικός Μεταφορέα εμφαίνεται στο Απόκομμα Πτήσης.


6. Ακύρωση των Κρατήσεων σε Πτήση Απλής Μετάβασης ή σε Πτήση Επιστροφής

Εάν Επιβάτης δεν περάσει από τον έλεγχο εισιτηρίων για ορισμένη πτήση, ο Μεταφορέας μπορεί να ακυρώσει την Κράτησή του για το κομμάτι της μετάβασης ή της επιστροφής, εκτός και αν ο Επιβάτης έχει προηγουμένως ενημερώσει σχετικά τον Μεταφορέα και πάντα σύμφωνα με τους όρους των ναύλων (βλέπε ειδικότερα Άρθρο ΙΙΙ.3 'Σειρά Χρήσης των Αποκομμάτων').

Return to top of page
Άρθρο VI -Έλεγχος Εισιτηρίων και Επιβίβαση


1. Οι Προθεσμίες Ελέγχου των Εισιτηρίων ('CID') ποικίλουν σε κάθε αεροδρόμιο. Συνιστάται στους Επιβάτες να ελέγχουν εκ των προτέρων τις εν λόγω προθεσμίες. Οι Επιβάτες οφείλουν απαρεγκλίτως να τηρούν τις Προθεσμίες Ελέγχου των Εισιτηρίων, ώστε να διευκολύνουν το ταξίδι τους και να αποφύγουν την ακύρωση της Κράτησής τους. Ο Μεταφορέας ή ο Εξουσιοδοτημένος του Πράκτορας οφείλουν να παρέχουν στους Επιβάτες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις Προθεσμίες Ελέγχου των Εισιτηρίων κατά την πρώτη τους πτήση με τον εν λόγω Μεταφορέα. Εάν το ταξίδι του Επιβάτη περιλαμβάνει διαδοχικές πτήσεις, εναπόκειται στον Επιβάτη η απόκτηση των πληροφοριών αυτών από τα Προγράμματα Πτήσεων του Μεταφορέα ή του Εξουσιοδοτημένου του Πράκτορα.


2. Οι Επιβάτες οφείλουν να προσέρχονται στον γκισέ ελέγχου των εισιτηρίων σε τέτοιο χρόνο πριν από την πτήση, ώστε να προλαβαίνουν να διεκπεραιώνουν όλες τις τυπικότητες και σε κάθε περίπτωση πριν από την Προθεσμία Ελέγχου των Εισιτηρίων που ορίζεται από τον Μεταφορέα.

Εάν Επιβάτης δεν προσέρχεται στον γκισέ ελέγχου των εισιτηρίων του Μεταφορέα πριν από την Προθεσμία Ελέγχου των Εισιτηρίων ή δεν προσέρχεται στον εν λόγω γκισέ φέροντας έγγραφο απαραίτητο για το ταξίδι και ως εκ τούτου καθίσταται ανίκανος να ταξιδέψει, ο Μεταφορέας μπορεί να ακυρώσει την κράτηση της θέσης του και να διαθέσει αυτήν όπως θεωρεί καταλληλότερα, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη απέναντι στον Επιβάτη.


3. Εάν Απόκομμα Πτήσης δεν συλλεχθεί στον γκισέ Ελέγχου των Εισιτηρίων, όταν οι Επιβάτες λάβουν την κάρτα επιβίβασής τους, το ως άνω Απόκομμα παραμένει στην κατοχή των Επιβατών, οι οποίοι οφείλουν να το παραδώσουν στον Μεταφορέα κατά την επιβίβαση.


4. Οι Επιβάτες οφείλουν να είναι παρόντες στην πύλη επιβίβασης το αργότερο

κατά τον χρόνο που ορίζεται κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων. Ο Μεταφορέας μπορεί να ακυρώσει την Κράτηση Επιβάτη εάν ο τελευταίος δεν είναι παρών στην πύλη επιβίβασης κατά τον καθορισμένο χρόνο, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη απέναντι στον Επιβάτη.


5. Ο Μεταφορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια απώλεια, ζημία ή έξοδα, εάν Επιβάτης δεν συμμορφώνεται με τους όρους αυτού του άρθρου.

Return to top of page
Άρθρο VII - Άρνηση Μεταφοράς , Όρια Άρνησης και περιορισμός της Μεταφοράς

1. Δικαίωμα άρνησης μεταφοράς


Σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της επιβίβασης και/ή ανταπόκρισης, ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά Επιβάτη και των Αποσκευών του, εάν μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις συντρέχουν ή πιθανολογείται ότι θα συντρέξουν:


(α) Ο Επιβάτης δεν συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο.


(β) Η μεταφορά του Επιβάτη και/ή των Αποσκευών του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, άνεση ή την εξυπηρέτηση των Επιβατών ή του πληρώματος, ιδιαίτερα εάν ο Επιβάτης ασκεί εκφοβισμό, συμπεριφέρεται υβριστικά και προσβλητικά ή χρησιμοποιεί υβριστική και προσβλητική γλώσσα απέναντι στο πλήρωμα εδάφους και/ή στο πλήρωμα του αεροσκάφους.


(γ) Η φυσική και πνευματική κατάσταση του Επιβάτη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάστασης στην οποία περιήλθε από την κατανάλωση αλκοόλ ή τη χρήση ναρκωτικών ή φαρμάκων, μπορεί να συνιστά κίνδυνο για τον ίδιο, τους υπόλοιπους Επιβάτες, το πλήρωμα ή για περιουσιακά στοιχεία.


(δ) Ο Επιβάτης έχει θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, τάξη και/ή πειθαρχία κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων ή, εφόσον πρόκειται για πτήση με ανταπόκριση, κατά τη διάρκεια προηγούμενης πτήσης και ο Μεταφορέας έχει λόγους να πιστεύει ότι η συμπεριφορά αυτή μπορεί να επαναληφθεί.


(ε) Ο Μεταφορέας έχει ενημερώσει εγγράφως τον Επιβάτη ότι δεν μπορεί να τον μεταφέρει εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να δοθεί επιστροφή χρημάτων για το Εισιτήριο.


(στ) Ο Επιβάτης αρνείται να υποβληθεί στους ελέγχους ασφαλείας που προβλέπονται ειδικότερα στα Άρθρα VIII/5 και XIII/6 ως κατωτέρω, και/ή αρνείται να παρέχει αποδείξεις περί της ταυτότητάς του.


(ζ) Ο Επιβάτης δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι πρόκειται για το πρόσωπο που εμφαίνεται στο εισιτήριο εντός του πλαισίου 'Όνομα επιβάτη'.


(η) Ο Επιβάτης (ή το πρόσωπο που κατέβαλε το αντίτιμο του Εισιτηρίου) δεν έχει καταβάλει τον ισχύοντα Ναύλο και/ή όλα τα τέλη, φόρους και χρεώσεις που εφαρμόζονται.


(θ) Ο Επιβάτης δεν φαίνεται να έχει στην κατοχή του έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, επιχείρησε να εισέλθει σε έδαφος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, κατέστρεψε τα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά τη διάρκεια της πτήσης, αρνήθηκε να επιτρέψει την φωτοτύπηση και διατήρηση αυτών από τον Μεταφορέα ή τα ταξιδιωτικά έγγραφα του Επιβάτη έχουν λήξει, είναι ελλιπή βάσει των ισχυόντων κανόνων ή πλαστά (πλαστοπροσωπία, πλαστογραφία ή παραχάραξη των εγγράφων).


(ι) Το Εισιτήριο που εμφανίζεται από τον Επιβάτη:

-αποκτήθηκε με απατηλά μέσα ή αγοράστηκε από οργανισμό άλλον από τον Μεταφορέα ή τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα, ή

-έχει καταγραφεί ως κλοπέν ή απολεσθέν έγγραφο, ή

-είναι πλαστό ή παραχαραγμένο, ή

-φέρει Απόκομμα Πτήσης που καταστράφηκε ή τροποποιήθηκε από πρόσωπο άλλο από τον Μεταφορέα ή τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα.


(ια) Ο Επιβάτης δεν χρησιμοποίησε τα Αποκόμματα Πτήσης κατά τη σειρά της έκδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου ΙΙΙ/3 και Άρθρου ΙΙΙ/4 ως ανωτέρω.


(ιβ) Κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων ή κατά την επιβίβαση, ο Επιβάτης απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, η οποία δεν είχε ζητηθεί όταν πραγματοποιήθηκε η Κράτηση του εισιτηρίου.


(ιγ) Ο Επιβάτης δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια.


Στις περιπτώσεις (ζ), (θ), (ι) και (ια) ως άνω, ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το Εισιτήριο του Επιβάτη.


2. Ιδιαίτερη Μεταχείριση


(α) Η αποδοχή της μεταφοράς ασυνόδευτων ανηλίκων, Επιβατών με Μειωμένη Κινητικότητα, εγκύων γυναικών και ατόμων με ασθένειες ή άλλου προσώπου που απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Μεταφορέα. Ο Μεταφορέας δεν μπορεί να αρνηθεί, εξαιτίας της ανικανότητας ή των ειδικών αναγκών τους, την επιβίβαση σε Επιβάτες με Μειωμένη Κινητικότητα, οι οποίοι όταν αγόρασαν το Εισιτήριο ενημέρωσαν τον Μεταφορέα για την ανικανότητά τους ή για όποια άλλη ειδική ανάγκη τους για βοήθεια και που έγιναν αποδεκτοί από τον Μεταφορέα κατά πλήρη γνώση των γεγονότων.


(β) Εάν Επιβάτης απαιτεί ιδιαίτερο γεύμα, οφείλει πρώτα να ενημερώνεται ως προς τη δυνατότητα τέτοιου είδους παροχής κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης της Κράτησης (ή τροποποίησης της Κράτησης) ή εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται από τον Μεταφορέα. Σε άλλη περίπτωση, ο Μεταφορέας δεν μπορεί να εγγυηθεί την παροχή του ως άνω γεύματος στην πτήση, για την οποία πραγματοποιήθηκε η κράτηση. Εάν, λόγω λειτουργικών περιορισμών, καθίσταται αδύνατη η υλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, ο Μεταφορέας δεν υπέχει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.


(γ) Εάν Επιβάτης έχει ιατρικό ιστορικό, συνιστάται η προηγούμενη της πτήσης λήψη ιατρικής συμβουλής, ειδικά αν πρόκειται για πτήσεις σε μακρινούς προορισμούς, και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου πρόληψης.

Οι ειδικοί όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ως ανωτέρω δεν συνιστούν μέρος της Συμφωνίας Μεταφοράς και πρέπει να θεωρούνται Πρόσθετες Υπηρεσίες , όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο ΧΙΙ κατωτέρω.


Περαιτέρω, εάν απαίτηση που συγκαταλέγεται στις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (β) προβάλλεται κατά τον έλεγχο εισιτηρίων, ο Μεταφορέας δεν υπέχει καμία ευθύνη εάν δεν μπορέσει να εκπληρώσει την εν λόγω απαίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Μεταφορέας δικαιούται να αρνηθεί την επιβίβαση στον Επιβάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση (ι) αυτού του άρθρου.

Return to top of page
Άρθρο VIII - Αποσκευές

1. Επιτρεπόμενο Όριο Αποσκευών


Όλα τα Εισιτήρια παρέχουν το δικαίωμα, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση, στη δωρεάν μεταφορά ορισμένης ποσότητας Αποσκευών (ανάλογα με τον αριθμό και/ή το βάρος αυτών), που καθορίζεται σύμφωνα με τον καταβαλλόμενο ναύλο και το είδος της θέσης μεταφοράς. Η εν λόγω ποσότητα εμφαίνεται στο Εισιτήριο και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι Αποσκευές δεν μπορούν να υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο βάρους.


Ανάλογα με το προγραμματισμένο ταξίδι, η ποσότητα των επιτρεπομένων Αποσκευών μπορεί να καθορίζεται είτε σύμφωνα με το βάρος ('βάσει βάρους θεώρηση') ή σύμφωνα με τον συνδυασμό των κριτηρίων του βάρους, των διαστάσεων και του αριθμού των Αποσκευών ('βάσει αντικειμένων θεώρηση'). Πληροφορίες διατίθενται από τον Μεταφορέα ή από τους Εξουσιοδοτημένους του Πράκτορες.


2. Υπέρβαση Ορίου Αποσκευών


Οι Ελεγμένες Αποσκευές που επιτρέπονται στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους δεν μπορούν να υπερβαίνουν ορισμένα όρια βάρους και διαστάσεων, που εφόσον ξεπεραστούν επιβάλλεται πρόσθετος ναύλος. Οι όροι πληρωμής για την υπέρβαση του ορίου των Αποσκευών διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος από τα σημεία πώλησης του Μεταφορέα και από αυτά των Εξουσιοδοτημένων του Πρακτόρων.


3. Απαγορευμένα Αντικείμενα


Απαγορεύεται στους Επιβάτες να μεταφέρουν στις Αποσκευές τους τα ακόλουθα αντικείμενα:


(α) Αντικείμενα που μπορούν να καταστούν επικίνδυνα για το αεροσκάφος, τα άτομα ή τα περιουσιακά αντικείμενα που βρίσκονται εντός του αεροσκάφους, όπως αυτά καθορίζονται στους εφαρμοστέους Κανονισμούς για τα Επικίνδυνα Αγαθά του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) και στους κανονισμούς του Μεταφορέα (πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Μεταφορέα). Τέτοια αντικείμενα συνιστούν ιδιαιτέρως εκρηκτικά, συμπιεσμένα αέρια, οξειδωτικά, ραδιενεργές ή μαγνητικές ουσίες, εύφλεκτες ουσίες, τοξικές ή διαβρωτικές ουσίες και υγρές ουσίες κάθε είδους (εκτός των υγρών που περιέχονται σε Χειραποσκευή και προορίζονται για προσωπική χρήση των Επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού).


(β) Αντικείμενα, η μεταφορά των οποίων έχει απαγορευτεί με νόμο ισχύοντα σε οποιοδήποτε από τα Κράτη αναχώρησης, άφιξης, πραγματοποίησης υπερπτήσεων ή προγραμματισμένων σταθμεύσεων του αεροσκάφους.


(γ) Αντικείμενα τα οποία εύλογα θεωρούνται από τον Μεταφορέα ακατάλληλα για μεταφορά εξαιτίας του βάρους τους , των διαστάσεων, της δυσάρεστης οσμής τους, του σχήματος ή της εύθραυστης ή ευπαθούς φύσης τους, που τα καθιστούν ακατάλληλα για μεταφορά ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται. Πληροφορίες για τα ως άνω αντικείμενα παρέχονται στους Επιβάτες κατόπιν σχετικού αιτήματος.


(δ) Πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά άλλα από αυτά που προορίζονται για κυνήγι ή για αθλήματα, τα οποία πρέπει να είναι αφοπλισμένα , κατάλληλα συσκευασμένα και με ενεργή την ασφάλειά τους, ώστε να γίνουν δεκτά ως Ελεγμένες Αποσκευές. Η μεταφορά των πυρομαχικών υπόκειται στους Κανονισμούς για τα Επικίνδυνα Αγαθά του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω.


(ε) Αιχμηρά όπλα, μαχαίρια και αεροζόλ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα επίθεσης ή άμυνας.


(στ) Όπλα αντίκες, σπαθιά, μαχαίρια και άλλα όπλα τέτοιου τύπου. Τέτοιου είδους αντικείμενα δεν μπορούν να μεταφερθούν στην καμπίνα των Επιβατών σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν δεκτά ως Ελεγμένες Αποσκευές κατά τη διακριτική ευχέρεια του Μεταφορέα.


(ζ) Ευπαθή αντικείμενα, χρήματα, νομίσματα, κοσμήματα, αντικείμενα τέχνης, πολύτιμα μέταλλα, ασημικά, αξιόγραφα ή άλλα τιμαλφή, ακριβά ρούχα, οπτικές ή φωτογραφικές συσκευές, υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και/ή εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών ή συνδεόμενες συσκευές, μουσικά όργανα, διαβατήρια και έγγραφα ταυτοποίησης, κλειδιά, δείγματα, επιχειρηματικά έγγραφα, χειρόγραφα ή συμβολαιογραφικά έγγραφα, αντικαταστατά και μη, κ.λπ.


(η) Ζώα, εκτός από κατοικίδια και από ζώα για τα οποία προβλέπει η παράγραφος 10 του παρόντος άρθρου.


Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, για καθαρά πρακτικούς σκοπούς, ο Μεταφορέας δικαιούται να εξαιρεθεί αυτής της ευθύνης όταν προκύπτει ζημία από τη φύση ή από ελάττωμα ίδιον συγκεκριμένου αντικειμένου αποσκευής.


4. Δικαίωμα Άρνησης Μεταφοράς


(α) Σε κάθε σημείο επιβίβασης ή ενδιάμεσο σημείο του ταξιδιού, ο Μεταφορέας μπορεί για λόγους ασφαλείας να αρνηθεί τη μεταφορά ως Αποσκευών αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ως ανωτέρω ή να αρνηθεί τη συνέχιση της μεταφοράς τους εάν ανακαλυφθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο Μεταφορέας δεν υποχρεούται να αναλάβει Αποσκευές και/ή αντικείμενα στα οποία άλλος Μεταφορέας έχει αρνηθεί τη μεταφορά. Εάν ο Μεταφορέας παρ΄ όλα αυτά τα αναλάβει, δεν υπέχει καμία ευθύνη για αυτά, εκτός εάν συμπεριφέρεται κατά τρόπο εμφανώς πλημμελή ή αμελή.


(β) Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά οποιουδήποτε αντικειμένου ως Αποσκευής, εξαιτίας των διαστάσεών του, του σχήματός του, του βάρους, του περιεχομένου, της σύνθεσης, της φύσης ή της δυσάρεστης οσμής του ή για λόγους που ανάγονται στη λειτουργία ή την ασφάλεια του αεροσκάφους ή προς διευκόλυνση και διασφάλιση της άνεσης των Επιβατών. Πληροφορίες για αυτό το είδος Αποσκευών διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος.


(γ) Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά Αποσκευών, οι οποίες ευλόγως θεωρούνται ελλιπώς συσκευασμένες ή τοποθετημένες σε ακατάλληλες συσκευασίες. Πληροφορίες για τον τρόπο συσκευασίας και τις ακατάλληλες συσκευασίες διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος.


5.Δικαίωμα Έρευνας


Για λόγους ασφαλείας, ο Μεταφορέας μπορεί να ζητήσει από τους Επιβάτες να υποβληθούν οι ίδιοι και/ή οι Αποσκευές τους σε έλεγχο ή οποιουδήποτε είδους σάρωση, είτε με τη χρήση ακτίνων Χ ή κατά άλλον τρόπο. Εάν Επιβάτης δεν είναι διαθέσιμος, μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα ή εξέταση των Αποσκευών του κατά την απουσία του, με σκοπό τον έλεγχο για αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ως ανωτέρω ή για όπλα ή πυρομαχικά που δεν εμφανίστηκαν. Εάν Επιβάτης αρνηθεί να συμμορφωθεί με αυτά τα αιτήματα, ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί την μεταφορά του ίδιου του Επιβάτη και των Αποσκευών του. Εάν η ως άνω σάρωση προκαλέσει Ζημιά στις Αποσκευές και στο περιεχόμενό τους ή αποτελέσει την αιτία πρόκλησης Ζημίας των Αποσκευών, ο Μεταφορέας δεν υπέχει καμία ευθύνη, εκτός εάν η Ζημία έχει προκληθεί από πταίσμα ή αμέλεια του Μεταφορέα.


6. Ελεγμένες Αποσκευές


(α) Ο Μεταφορέας αναλαμβάνει υπό τη σφαίρα ευθύνης του τις Αποσκευές από τη στιγμή που οι Επιβάτες τις παραδίδουν στο σημείο ελέγχου των εισιτηρίων, και εκδίδει Βεβαίωση Ελέγχου Αποσκευών για κάθε Αποσκευή που ελέγχθηκε.


(β) Οι Επιβάτες οφείλουν να αναγράφουν στις Αποσκευές το όνομά τους ή να προβλέπουν οποιοδήποτε άλλο τρόπο ταυτοποίησής τους.


(γ) Στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, οι Ελεγμένες Αποσκευές μεταφέρονται στο ίδιο αεροσκάφος με το οποίο ο Επιβάτης θα μεταφερθεί, εκτός εάν ο Μεταφορέας αποφασίζει για λόγους που ανάγονται στη λειτουργία ή την ασφάλεια του αεροσκάφους ότι θα μεταφερθούν με άλλη πτήση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μεταφορέας μεταφέρει τις Αποσκευές εκτός εάν ο ισχύων νόμος απαιτεί την παρουσία του Επιβάτη για την πραγματοποίηση τελωνειακού ελέγχου.


7.Μη Ελεγμένες Αποσκευές ή Αποσκευές εντός Καμπίνας Επιβατών


(α) Ο Μεταφορέας μπορεί να επιβάλλει μέγιστο όριο διαστάσεων και/ή μέγιστο όριο βάρους για τις Αποσκευές που οι Επιβάτες παίρνουν μαζί τους εντός της καμπίνας των Επιβατών, καθώς και/ή όριο στον αριθμό τους. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι Αποσκευές εντός της Καμπίνας των Επιβατών πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από το κάθισμα έμπροσθεν των Επιβατών ή εντός ντουλαπιού. Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί οποιαδήποτε στιγμή προ της ενάρξεως της πτήσεως τη μεταφορά σε ορισμένες Αποσκευές που οι Επιβάτες επιθυμούν να πάρουν μαζί τους στην Καμπίνα των επιβατών, οπότε αυτές μπορούν να επιβιβαστούν μόνο ως Ελεγμένες Αποσκευές.


(β) Οι Αποσκευές-αντικείμενα για τις οποίες οι Επιβάτες δεν επιθυμούν να μεταφερθούν στον χώρο των Αποσκευών (όπως είναι εύθραυστα μουσικά όργανα και άλλα) και που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου (α) ως ανωτέρω (υπέρβαση των ορίων των διαστάσεων και /ή του βάρους) μπορούν να γίνουν δεκτές εντός της Καμπίνας των Επιβατών, μόνον εφόσον ο Μεταφορέας έχει καταλλήλως ενημερωθεί σχετικά εκ των προτέρων και έχει χορηγήσει άδεια. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να επιβληθεί πρόσθετη χρέωση για την παροχή της μεταφοράς.


8. Ειδική Δήλωση Ενδιαφέροντος


(α) Οι Επιβάτες μπορούν είτε να ασφαλίσουν οι ίδιοι ατομικά όλες τους τις Αποσκευές πριν από το ταξίδι είτε να υποβάλουν κατά την παράδοση των Αποσκευών τους στον Μεταφορέα μία Ειδική Δήλωση Ενδιαφέροντος αναφερόμενη σε συγκεκριμένη ποσότητα Αποσκευών, όσον αφορά όλες τις ελεγμένες Αποσκευές των οποίων η αξία υπερβαίνει το όριο ευθύνης σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, ζημίας ή καθυστέρησης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Επιβάτης οφείλει να καταβάλει μία πρόσθετη χρέωση, η οποία γνωστοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος. Αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου ΧV.


(β) Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει το κατά πόσο η δηλωθείσα αξία των Αποσκευών αντιστοιχεί στην πραγματική αξία αυτών και του περιεχομένου τους.


(γ) Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί να δεχτεί την υποβολή οποιασδήποτε Ειδικής Δήλωσης Ενδιαφέροντος, εάν Επιβάτης δεν τηρεί την προθεσμία που τίθεται από τον Μεταφορέα για την υποβολή τέτοιας δήλωσης. Ο Μεταφορέας έχει επίσης τη δυνατότητα να θέτει ανώτατο όριο στον αριθμό των δηλώσεων που μπορούν να υποβληθούν. Ο Μεταφορέας έχει ακόμη το δικαίωμα σε περίπτωση ζημίας, να παρέχει αποδείξεις ότι ο δηλωθείς αριθμός Αποσκευών ήταν μεγαλύτερος από αυτόν τον οποίο πραγματικά κατείχε ο Επιβάτης κατά τον χρόνο της μεταφοράς των Αποσκευών.


9. Συλλογή και Παράδοση Αποσκευών


(α) Σύμφωνα και με τη διάταξη της παραγράφου 6 (γ) αυτού του άρθρου, εναπόκειται στους Επιβάτες να συλλέγουν τις Αποσκευές τους μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες στα σημεία αφίξεως ή στα σημεία των Συμφωνημένων Σταθμεύσεων. Εάν οι Επιβάτες δεν συλλέγουν τις Αποσκευές τους εντός ευλόγου χρόνου, ο Μεταφορέας μπορεί να επιβάλλει τις τελωνειακές χρεώσεις. Εάν Επιβάτης δεν συλλέξει τις Αποσκευές του εντός τριών μηνών από το χρονικό σημείο που αυτές κατέστησαν διαθέσιμες, ο Μεταφορέας μπορεί να τις διαθέσει κατά βούληση χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι του Επιβάτη. Βάσει των διατάξεων του ισχύοντος νόμου σε ορισμένες χώρες, οι αποσκευές που δεν αναζητήθηκαν μπορούν να παραδοθούν στις αρμόδιες εθνικές αρχές.


(β) Μόνο ο φέρων τη Βεβαίωση Ελέγχου Αποσκευών ή το έγγραφο ταυτοποίησης έχει δικαίωμα να συλλέξει τις Αποσκευές.


(γ) Εάν πρόσωπο που αξιώνει Αποσκευές δεν είναι σε θέση να παρέχει τη Βεβαίωση Ελέγχου Αποσκευών ή το έγγραφο ταυτοποίησης, ο Μεταφορέας παραδίδει σε αυτό τις Αποσκευές μόνον εφόσον θεμελιώσουν ικανοποιητικά τα σχετικά δικαιώματά τους.


(δ) Ανεπιφύλακτη αποδοχή των Αποσκευών από τον φέροντα τη Βεβαίωση Ελέγχου των Αποσκευών ή το έγγραφο ταυτοποίησης κατά τον χρόνο της παράδοσης αυτών συνιστά τεκμήριο, εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, ότι οι Αποσκευές παραδόθηκαν σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς.


10. Ζώα


Η μεταφορά ζώων υπόκειται στη ρητή σχετικά αποδοχή του Μεταφορέα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης της Κράτησης.


Ο Μεταφορέας μπορεί να εγκρίνει τη μεταφορά ζώων του Επιβάτη, υπό τους ακόλουθους όρους:


(α) Σκύλοι, γάτες, πουλιά και άλλα κατοικίδια πρέπει να είναι κατάλληλα τοποθετημένα σε διάφανα κιβώτια και να συνοδεύονται από έγκυρα έγγραφα, όπως είναι τα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού, καθώς και οι άδειες εισόδου και ταξιδίου. Ανάλογα με τους προορισμούς, η μεταφορά των εν λόγω ζώων υπόκειται σε όρους, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ελέγχους υγείας, τους οποίους ο Επιβάτης μπορεί να πληροφορείται από τον Μεταφορέα.


(β) Εάν το ζώο και το κιβώτιό του γίνουν δεκτά ως Αποσκευές, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στις δωρεάν διακινούμενες Αποσκευές και θα συνιστούν υπέρβαρο Αποσκευών, για το οποίο ο Επιβάτης οφείλει να καταβάλει τον ισχύοντα ναύλο.


(γ) Οδηγοί σκύλοι και το κιβώτιό τους που συνοδεύουν Επιβάτη με Μειωμένη Κινητικότητα μεταφέρονται δωρεάν, πλέον των μεταφερόμενων εντός του επιτρεπόμενου ορίου Αποσκευών, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Μεταφορέα, που διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος.


(δ) Εάν η μεταφορά δεν διέπεται από τις διατάξεις περί ευθύνης της Συνθήκης, ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τον τραυματισμό, απώλεια, καθυστέρηση, ασθένεια ή θάνατο ζώου που συμφώνησε να μεταφέρει, εκτός αν η ως άνω Βλάβη οφείλεται σε σφάλμα του Μεταφορέα.


(ε) Ο Επιβάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την κατοχή και επίδειξη όλων των εγγράφων που απαιτούνται από τις αρχές του κράτους προορισμού ή διέλευσης. Ο Μεταφορέας δεν θα εγκρίνει τη μεταφορά ζώων που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα. Σε περίπτωση νόθευσης ή μη επίδειξης ή ακυρότητας των απαιτούμενων εγγράφων, ο Μεταφορέας δεν υπέχει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό, απώλεια, καθυστέρηση, ασθένεια ή θάνατο των μεταφερόμενων ζώων, εκτός εάν προκλήθηκαν από πταίσμα ή αμέλεια του Μεταφορέα. Επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα έγγραφα ως άνω οφείλουν να επιστρέψουν τα χρήματα που κατέβαλε ο Μεταφορέας ως ποινή, ως αποζημίωση από απώλεια ή βλάβη και κάθε κόστος που προκλήθηκε από τέτοια κατάσταση.

Return to top of page
Άρθρο ΙΧ - Προγράμματα, Καθυστερήσεις και Ακυρώσεις πτήσεων

1. Προγράμματα πτήσεων


(α) Οι πτήσεις και τα Προγράμματα πτήσεων που καταχωρούνται στους Πίνακες Προγραμμάτων δεν έχουν καμία συμβατική ισχύ και προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των Επιβατών των πτήσεων που προσφέρονται από τον Μεταφορέα. Οι εν λόγω Πίνακες Προγραμμάτων δεν είναι οριστικοί και μπορούν να τροποποιηθούν ακόμη και μετά την ημερομηνία έκδοσής τους.

Από την άλλη πλευρά, τα Προγράμματα Πτήσεων που εμφαίνονται στο εισιτήριο θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταφοράς, και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο για λόγους που ο Μεταφορέας δεν μπορούσε να ελέγξει.


(β) Το Πρόγραμμα Πτήσεων εκδίδεται προτού ο Επιβάτης δηλώσει ότι αποδέχεται την Κράτηση και αποτυπώνεται στο Εισιτήριο. Ωστόσο, το Πρόγραμμα Πτήσεων που καταστρώνεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο μπορεί να τροποποιηθεί μετά την έκδοση του Εισιτηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Επιβάτες θα ενημερωθούν εφόσον ο Μεταφορέας διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Παρ΄ όλα αυτά, οι Επιβάτες παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν σε συνεννόηση με τον Μεταφορέα και πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησής τους, ότι το Πρόγραμμα Πτήσης που εμφαίνεται στο Εισιτήριό τους ή στο Μνημόνιο Ταξιδιού τους δεν έχει τροποποιηθεί. Σε περίπτωση όμως τροποποίησης του προγράμματος κατά τρόπο μη συμφέροντα για τον Επιβάτη και/ή εφόσον ο Μεταφορέας δεν είναι σε θέση να προσφέρει μια περισσότερη συμφέρουσα Κράτηση, ο Επιβάτης μπορεί να επωφεληθεί επιστροφής χρημάτων, όπως ορίζεται στο Άρθρο Χ/2 κατωτέρω.


2.Ακύρωση, Επαναχάραξη δρομολογίου, Καθυστερήσεις


1.1. Ο Μεταφορέας λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε ο Επιβάτης και οι Αποσκευές του να μεταφερθούν χωρίς καμία καθυστέρηση. Προς αυτόν τον σκοπό και για την αποφυγή ακύρωσης της μεταφοράς, ο Μεταφορέας μπορεί να αναγκασθεί να προσφέρει στον Επιβάτη μεταφορά σε άλλο αεροσκάφος ή σε πτήση άλλου Μεταφορέα και/ή με άλλα μέσα μεταφοράς.

1.2. Εκτός αν άλλως ορίζεται στη Συνθήκη και εφόσον ο Επιβάτης έχει μία μοναδική σύμβαση μεταφοράς (όπως ορίζεται στη Συνθήκη) κατόπιν πραγματοποίησης Κράτησης:

- εάν ο Μεταφορέας ακυρώσει μία πτήση ή

- εάν ο Μεταφορέας επιχειρεί μία πτήση με εκτεταμένες καθυστερήσεις εν συγκρίσει με το καταστρωμένο πρόγραμμα ή

- εάν ο Μεταφορέας προκαλεί την απώλεια πτήσης του Επιβάτη με ανταπόκριση ή

- εάν ο Μεταφορέας δεν πραγματοποιεί στάση στο Συμφωνημένο Σημείο Στάθμευσης ή στο σημείο προορισμού ή

- εάν ο Μεταφορέας αρνηθεί την επιβίβαση σε Επιβάτη εξαιτίας των υπεράριθμων κρατήσεων,


ο Μεταφορέας οφείλει, σε συμφωνία πάντα με τον Επιβάτη:


(α) να μεταφέρει τον Επιβάτη με την επόμενη πτήση στην οποία υπάρχει διαθέσιμη θέση, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, και όπου μπορεί να εφαρμοσθεί να επεκτείνει την ισχύ του Εισιτηρίου αναλόγως, ή


(β) να επαναχαράξει το δρομολόγιο του Επιβάτη έως τον προορισμό που εμφαίνεται στο Εισιτήριο εντός ευλόγου χρόνου, αποκλειστικά ή και μη σε πτήσεις του Μεταφορέα ή και σε πτήσεις άλλου Μεταφορέα ή με άλλα μέσα μεταφοράς κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Επιβάτη. Εάν ο ναύλος και οι χρεώσεις για το νέο δρομολόγιο είναι μικρότερης αξίας από την αξία του Εισιτηρίου που μπορεί να επιστραφεί , εν όλω ή εν μέρει , η διαφορά θα επιστραφεί στον Επιβάτη, ή


(γ) να επιστρέψει την αξία του Εισιτηρίου, σύμφωνα με το Άρθρο Χ/2 κατωτέρω.


1.3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Συνθήκη ή στο ισχύον Ευρωπαϊκό Δίκαιο, οι επιλογές που προσφέρονται στην περίπτωση (β) αποτελούν τις μοναδικές επιλογές που ο Μεταφορέας υποχρεούται να προσφέρει στον Επιβάτη.


3. Αποζημίωση για Άρνηση Επιβίβασης σε περίπτωση Υπεράριθμων Κρατήσεων


Εάν, εξαιτίας προγραμματισμένων υπερκρατήσεων, ο Μεταφορέας δεν είναι σε θέση να προσφέρει στον Επιβάτη θέση, ακόμη και αν ο Επιβάτης έχει επιβεβαιωμένη Κράτηση και έγκυρο Εισιτήριο, και έχει περάσει από τον έλεγχο εισιτηρίων εντός των καθορισμένων προθεσμιών και υπό τους καθορισμένους όρους, ο Μεταφορέας χορηγεί την αποζημίωση που προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο.


Return to top of page