Legal Notices
Γενικοί όροι μεταφοράς
Άρθρο Ι - Ορισμοί Άρθρο ΙΙ - Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο ΙΙΙ - Εισιτήρια Άρθρο IV – Ναύλοι, φόροι, τέλη και Χρεώσεις
Άρθρο Ι - Ορισμοί

Σχετικά με αυτούς τους όρους και εκτός εάν κάπου ορίζεται διαφορετικά, οι κατωτέρω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια.

Συμφωνημένος τόπος στάθμευσης
σημαίνει στάθμευση του επιβάτου στη διάρκεια του ταξιδιού σε σταθμό ο οποίος υπάρχει μεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου προορισμού όπως αυτός εμφανίζεται στο εισιτήριο ή στο σχέδιο του ταξιδιού.
Αερομεταφορά
σημαίνει τη μεταφορά του επιβάτου και των αποσκευών του όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα διεθνή σύμβαση.

Κωδικός του αερομεταφορέα
σημαίνει τον Κωδικό που εκδίδει η ΙΑΤΑ ο οποίος προσδιορίζει κάθε αερομεταφορέα, μέλος αυτής της Ένωσης αποτελούμενος από δύο ή περισσότερα αλφαβητικά, αριθμητικά ή αριθμοαλφαβητικά χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζονται στο εισιτήριο.

Εξουσιοδοτημένος πράκτορας
σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από τον μεταφορέα στην πώληση αεροπορικών εισιτηρίων για τις υπηρεσίες του, ή για τις υπηρεσίες άλλου μεταφορέα, εάν ο εν λόγω πράκτορας είναι κατ' αυτόν τον τρόπο εξουσιοδοτημένος.

Αποσκευές
σημαίνει τα προσωπικά αντικείμενα που συνοδεύουν τους επιβάτες στη διάρκεια του ταξιδίου. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, ο όρος περιλαμβάνει τόσο της ηλεγμένες αποσκευές όσο και τις μη ηλεγμένες.

Ελεγχος αποσκευών
σημαίνει το στέλεχος αναγνώρισης που εκδίδεται από τον μεταφορέα, και επισυνάπτεται στο εισιτήριο το οποίο χαρακτηρίζει τη μεταφορά ηλεγμένων αποσκευών.

Απόδειξη αναγνώρισης αποσκευών ή ετικέττα αναγνώρισης
σημαίνει μία ετικέττα που εκδίδεται από τον μεταφορέα, προς τον μοναδικό σκοπό του προσδιορισμού ηλεγμένων αποσκευών και η οποία περιλαμβάνει ένα τμήμα που επικολλάται στις αποσκευές (Baggage Tag) και ένα άλλο τμήμα το οποίο παρέχεται στον επιβάτη για την ταυτοποίηση των αποσκευών (Baggage check).

Δικαιούχος (βλ. πρόσωπο δικαιούμενο αποζημίωσης)

Αερομεταφορέας σημαίνει την AIR FRANCE ή άλλο αερομεταφορέα του οποίου ο Κωδικός αναγνώρισης εμφανίζεται πάνω στο εισιτήριο ή πάνω σε ένα εισιτήριο διαδοχικής μεταφοράς.

Συμβόλαιο ναύλωσης
Σημαίνει την μεταφορά όπου ο συμβατικός μεταφορέας αναθέτει σε άλλο μεταφορέα (πραγματικό μεταφορέα) την ευθύνη για την εκτέλεση ολόκληρης ή μέρους της μεταφοράς και επίσης σημαίνει την εμπορική συμφωνία κατά την οποία κάθε άλλο μέρος το οποίο έχει συμβληθεί με τον επιβάτη (π.χ. ο tour operator) αναθέτει στον μεταφορέα την εκτέλεση όλου ή μέρους της μεταφοράς.

Ελεγμένες αποσκευέςΣημαίνει αποσκευές των οποίων ο μεταφορέας έχει τη φύλαξη, και για τις οποίες έχει εκδοθεί έντυπο αναγνώρισης

Προθεσμία ελέγχου εισιτηρίων
Σημαίνει το χρονικό όριο όπως αυτό ορίζεται για κάθε πτήση, πριν από το οποίο ο επιβάτης πρέπει να έχει διεκπεραιώσει τον έλεγχο του εισιτηρίου του και να έχει λάβει την κάρτα επιβίβασης.

Από κοινού εκμετάλλευση πτήσης ('Code Share Flight')
Σημαίνει μία πτήση η οποία γίνεται από έναν αερομεταφορέα ο οποίος μπορεί να είναι αυτός με τον οποίο ο επιβάτης συνήψε τη σύμβαση (συμβατικός μεταφορέας) ή άλλος μεταφορέας (μεταφορέας που παρέχει τη δυνατότητα πτήσης ή πραγματικός μεταφοράς ) με τον οποίο ο συμβατικός μεταφορέας έχει συνδέσει τον κωδικό του.

Κοινοτικός μεταφορέας
Σημαίνει τον αερομεταφορέα ο οποίος έχει ισχύουσα άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε από κράτος – μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινοτικού Κανονισμού αριθμ. 2407/92 της 23.7.92.

Εισιτήριο διαδοχικής μεταφοράς
Σημαίνει το εισιτήριο που εκδίδεται εν συνδυασμώ προς άλλο εισιτήριο τα οποία μαζί αποτελούν ενιαία σύμβαση μεταφοράς.

Σύμβαση μεταφοράς
Σημαίνει δηλώσεις και όρους που είναι συνημμένοι στο εισιτήριο ή στο δρομολόγιο και την απόδειξη (μνημόνιο του ταξιδίου) οι οποίες προσδιορίζονται ως σύμβαση και οι οποίες ενσωματώνουν αυτούς τους γενικούς όρους μεταφοράς καθώς και τις υποδείξεις προς τους επιβάτες.

Σύμβαση
Σημαίνει τις εφαρμοστέες
α) Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων σχετικών με τη Διεθνή Αερομεταφορά, η οποία υπεγράφη στη Βαρσοβία 12.10.1929
β) το Πρωτόκολλο της Χάγης της 28.9.1955 το οποίο τροποποίησε τη Σύμβαση της Βαρσοβίας
γ) τη Συμπληρωματική Σύμβαση της Γουαδαλαχάρα της 28.9.1961
δ) τα Πρωτόκολλα του Μόντρεαλ 1,2 και 4 του 1975 τα οποία τροποποίησαν τη Σύμβαση της Βαρσοβίας
ε) τη Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων για τη Διεθνή Αερομεταφορά που υπεγράφη στο Μόντρεαλ 28.5.1999.

Απόκομμα
Σημαίνει ένα έντυπο απόκομμα ή ένα ηλεκτρονικό απόκομμα καθένα των οποίων φέρει το όνομα του επιβάτη ο οποίος πρόκειται να ταξιδέψει με την πτήση που αναφέρεται στο Απόκομμα.

Ζημία
Περιλαμβάνει τη βλάβη η οποία προκλήθηκε σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης, την οποία υπέστη ο επιβάτης ή η οποία προήλθε από μία καθυστέρηση, ολοκληρωτική ή μερική απώλεια, ή κάποια άλλη βλάβη η οποία προέκυψε από την αερομεταφορά, όπως ορίζεται παρακάτω, ή η οποία βρίσκεται σε απευθείας σε σχέση με αυτήν.

Οι ημέρες
Σημαίνουν τις ημερολογιακές ημέρες οι οποίες περιλαμβάνουν τις 7 ημέρες της εβδομάδος, εννοουμένου ότι στην περίπτωση αποστολής μηνύματος, η ημέρα της αποστολής δεν συμπεριλαμβάνεται και ότι προκειμένου να κριθεί η ισχύς του εισιτηρίου, η ημέρα έκδοσης ή ημέρα αναχώρησης δεν υπολογίζονται.

Ηλεκτρονικό απόκομμα
Σημαίνει το ηλεκτρονικό απόκομμα πτήσης ή άλλο έγγραφο της ίδιας αξίας, το οποίο αποθηκεύεται σε ψηφιακή μορφή στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων του αερομεταφορέα.

Ηλεκτρονικό εισιτήριο
Σημαίνει το εισιτήριο το οποίο τηρείται από τον μεταφορέα ή εάν ζητηθεί από ένα ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων και το οποίο αποδεικνύεται από το μνημόνιο ταξιδίου (επίσης αποκαλούμενο Δρομολόγιο και απόδειξη) το οποίο εκδίδεται από τον αερομεταφορέα ή επ ονόματι του, από το ηλεκτρονικό απόκομμα πτήσης ή κάθε άλλο έγγραφο το οποίο έχει την ίδια αξία.

Ναύλος
Σημαίνει τον ναύλο, τα έξοδα και τους αντίστοιχους γενικούς όρους μεταφοράς που γνωστοποιούνται από έναν μεταφορέα στη Κυβέρνηση που το απαιτεί. Ο ναύλος περιλαμβάνει επίσης φόρους, εφόσον ο νόμος το προβλέπει.

Απόκομμα πτήσης
Σημαίνει το τμήμα του εισιτηρίου, το οποίο χαρακτηρίζεται 'ισχύει για μεταφορά' ή προκειμένου για ηλεκτρονικά εισιτήρια, το ηλεκτρονικό απόκομμα που αποδεικνύει τα ακριβή σημεία μεταξύ των οποίων ο επιβάτης πρέπει να μεταφερθεί.

Ανωτέρα βία
Σημαίνει συνθήκες άσχετες με το πληττόμενο μέρος οι οποίες είναι έκτακτες και απρόβλεπτες, οι συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί παρόλη τη μέριμνα και την προσοχή η οποία ήθελε καταβληθεί.

IATA Διεθνής Ένωση Αερομεταφορέων)
Σημαίνει τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1945 στο Μόντρεαλ, σκοπός της οποίας είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης ασφαλούς, τακτικής και οικονομικής αερομεταφοράς και η προώθηση των υπηρεσιών αερομεταφοράς και η μελέτη των σχετικών προβλημάτων.

Εσωτερικές ή εγχώριες πτήσεις
Σημαίνουν πτήσεις για τις οποίες ο τόπος αναχώρησης και άφιξης είναι στο ίδιο κράτος με εδαφική συνέχεια.

Διεθνείς συμβάσεις (ΙΙΑ και ΜΙΑ) της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορέων
Σημαίνουν συμφωνίες μεταξύ των αερομεταφορέων σχετικά με την ευθύνη οι οποίες υπεγράφησαν 31 Οκτωβρίου 1995 στη Κuala Lubur (IIA) και 3 Απριλίου 1996 στο Μόντρεαλ (ΜΙΑ) οι οποίες εφαρμόζονται από τους μεταφορείς που υπήρξαν μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορέων (ΙΑΤΑ) από την 1 Απριλίου 1997 και οι οποίες συνάπτονται στο νομικό πλαίσιο των πηγών του Διεθνούς Δικαίου που αφορούν την ευθύνη της μεταφοράς και οι οποίες αναφέρονται στα σημεία (α) μέχρι (δ) του όρου "Convention" που αναφέρεται παρακάτω.

Διεθνής πτήση
Σημαίνει όπως ορίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση κάθε πτήση της οποίας ο τόπος αναχώρησης και το τόπος άφιξης και ενδεχομένως ο τόπος στάθμευσης ευρίσκονται στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών τα οποία είναι μέλη της Διεθνούς Συμβάσεως με την επιφύλαξη σταθμεύσεων ή αλλαγών αεροσκαφών ή εντός ενός μόνο κράτους εφόσον προβλέπεται στάθμευση σε άλλο κράτος ασχέτως του εάν αυτό το κράτος είναι ή όχι μέλος της Συμβάσεως.

Δρομολόγιο και απόδειξη (βλ. μνημόνιο ταξιδίου)

Επιβάτης (ες)
Σημαίνει κάθε πρόσωπο με εξαίρεση τα μέλη του πληρώματος το οποίο μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος και το οποίο κατέχει εισιτήριο .

Απόκομμα επιβάτη ή απόδειξη επιβάτη
Σημαίνει το τμήμα του εισιτηρίου το οποίο εκδίδεται από το μεταφορέα ή επ' ονόματί του το οποίο χαρακτηρίζεται ως τοιούτο και πρέπει να διατηρείται από τον επιβάτη.

Επιβάτες μειωμένης κινητικότητας
Σημαίνει πρόσωπο του οποίου η κινητικότητα είναι μειωμένη κατά τη μεταφορά, εξαιτίας φυσικής αδυναμίας των (των αισθήσεων, κινητικότητα μόνιμη ή προσωρινή) πνευματικής αδυναμίας, ηλικίας ή άλλης αιτίας ανικανότητας και των οποίων η κατάσταση απαιτεί ειδική προσοχή και προσαρμογή, στις ανάγκες τους, όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επιβάτες

Πρόσωπα δικαιούμενα αποζημίωσης
Σημαίνει επιβάτη ή άλλο πρόσωπο το οποίο μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για λογαριασμό του επιβάτου, σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο.

Σιδηροδρομική, θαλάσσια ή οδική μεταφορά
Σημαίνει συνδυασμένη μεταφορά, όπου η αεροπορική μεταφορά και τα άλλα είδη μεταφοράς πωλούνται από κοινού και παρέχονται κάτω από διαφορετικά συστήματα ευθύνης.

Κράτηση
Σημαίνει το γεγονός ότι ο επιβάτης είναι κάτοχος εισιτηρίου ή άλλου αποδεικτικού από το οποίο προκύπτει ότι η κράτηση έγινε δεκτή και ότι έχει καταχωριθεί από τον αερομεταφορέα ή τον διοργανωτή εκδρομών.

Προγράμματα ή δείκτες προγραμμάτων
Σημαίνει τον κατάλογο με τους χρόνους των αναχωρήσεων και αφίξεων του αεροσκάφους όπως εμφανίζονται στους οδηγούς δρομολογίων που δημοσιεύει ο μεταφορέας ή δημοσιεύονται κατ' εντολή του ή όπως αυτές τίθενται εις γνώση του κοινού με ηλεκτρονικά μέσα.

Αντικείμενα επικίνδυνα για την ασφάλεια
Σημαίνουν όλα τα αντικείμενα τα οποία για λόγους ασφαλείας δεν μπορούν να μεταφερθούν, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Ειδική Δήλωση Ενδιαφέροντος
Σημαίνει τη Δήλωση που υποβάλει ο Επιβάτης όταν παραδίδει τις αποσκευές του προς έλεγχο, η οποία ορίζει μία αξία ανώτερη από το καθορισμένο όριο ευθύνης που θέτει η Σύμβαση, σχετικά με τον ισχύοντα νόμο.

Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα
Σημαίνει μία μονάδα υπολογισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της οποίας η αξία προσδιορίζεται περιοδικά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επί τη βάσει των τιμών διαφόρων σχετικών νομισμάτων.

Σταθμεύσεις
Σημαίνει τα σημεία με εξαίρεση τα σημεία αναχώρησης και άφιξης, τα οποία στο εισιτήριο εμφανίζονται ή αναφέρονται στο δρομολόγιο ως σταθμεύσεις προβλεπόμενες στο δρομολόγιο του επιβάτη.

Εισιτήριο
Σημαίνει ένα ισχύον έγγραφο το οποίο θεμελιώνει το δικαίωμα μεταφοράς υπό τη μορφή ενός ατομικού ή ομαδικού αποδεικτικού μεταφοράς το οποίο μπορεί να συμπληρούται από ένα απόκομμα αποσκευών ή μία φόρμα αναγνώρισης ηλεγμένων αποσκευών ή με ισοδύναμα μέσα σε άυλη μορφή συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, το οποίο εκδίδεται ή παρέχεται με εξουσιοδότηση για έκδοση από τον αερομεταφορέα ή τον εξουσιοδοτημένο ταξιδιωτικό πράκτορα. Το εισιτήριο αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς, συμπεριλαμβάνει τα αποκόμματα πτήσης, τα αποκόμματα του ταξιδιώτη, ανακοινώσεις προς τους επιβάτες και ενσωματώνει αυτούς τους γενικούς όρους μεταφοράς.

Μνημόνιο ταξιδίου (επίσης δρομολόγιο και απόδειξη)
Σημαίνει ένα ή περισσότερα έγγραφα τα οποία ο μεταφορέας χορηγεί στον επιβάτη, όπου ο επιβάτης χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο το οποίο φέρει το όνομά του, πληροφορίες για την πτήση και ανακοινώσεις προς τους επιβάτες. Το μνημόνιο ταξιδίου μπορεί επίσης να χαρακτηρίζεται ως δρομολόγιο και απόδειξη.

Μη ηλεγμένες αποσκευές ή χειραποσκευές.
Σημαίνει όλες τις αποσκευές πλην των ηλεγμένων. Αυτού του είδους οι αποσκευές παραμένουν στη φύλαξη του επιβάτη.

Return to top of page
Άρθρο ΙΙ - Πεδίο εφαρμογής
1. Γενικοί όροι

α) Οι όροι της Σύμβασης Μεταφοράς, είναι αυτοί στους οποίους αναφέρεται το εισιτήριο του επιβάτη. Σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 2 και 4 κατωτέρω, αυτοί οι γενικοί όροι μεταφοράς εφαρμόζονται σε όλες τις πτήσεις ή τμήματα των πτήσεων στις οποίες εμφανίζεται ο κωδικός της ΑIR FRANCE στο σημείο του εισιτηρίου που αναφέρεται ' μεταφορέας' ή στο σχετικό απόκομμα.

β) Οι Γενικοί όροι μεταφοράς εφαρμόζονται επίσης σε μεταφορές δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο εκτός εάν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση μεταφοράς ή σε κάποιο άλλο συμβατικό έγγραφο που συνδέει την ΑIR FRANCE με τον επιβάτη.

γ) Ολόκληρη η μεταφορά διέπεται από τους γενικούς όρους μεταφοράς και τους κανονισμούς του μεταφορέα που ισχύουν για το ναύλο κατά τον χρόνο έκδοσης του εισιτηρίου ή εάν αυτή η ημερομηνία δεν προσδιορίζεται, κατά το χρόνο έναρξης της μεταφοράς σύμφωνα με το πρώτο απόκομμα εισιτηρίου.

δ) Αυτοί οι Γενικοί όροι μεταφοράς έχουν διατυπωθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ της 28.5.1999 και τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς νόμους.

2. Ναυλώσεις

Εάν η μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με Σύμβαση Ναύλωσης, αυτοί οι όροι εφαρμόζονται μόνο στην έκταση που είναι συνημμένοι, ενσωματωμένοι, ή αναφέρονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη Σύμβαση Ναύλωσης ή στο εισιτήριο.

3. Κοινή εκμετάλλευση

Ορισμένες πτήσεις ή υπηρεσίες παρεχόμενες από τον μεταφορέα, υπόκεινται σε μία σύμβαση κοινής εκμετάλλευσης με άλλους αερομεταφορείς. Στις περιπτώσεις αυτές ένας μεταφορέας διαφορετικός αυτού που αναφέρεται στο εισιτήριο (με τον οποίο ενδεχομένως ο επιβάτης έκανε την κράτησή του) μπορεί να διεκπεραιώσει τις εναέριες υπηρεσίες. Εάν έχουν εφαρμογή τέτοιες ρυθμίσεις ο επιβάτης θα ενημερωθεί για την ιδιότητα αυτού του μεταφορέα κατά το χρόνο της κράτησης ή το αργότερο κατά τη διάρκεια του ελέγχου αποσκευών. Αυτοί οι Όροι Μεταφοράς ισχύουν και γι' αυτό το είδος μεταφοράς.

4. Κατισχύον δίκαιο

Αυτοί οι Γενικοί Όροι μεταφοράς, εφαρμόζονται στην έκταση που δεν αντίκεινται στον ισχύοντα νόμο ή τους υποβληθέντες ναύλους, οπότε ο ισχύων νόμος ή οι ναύλοι κατισχύουν. Η ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων διατάξεων αυτών των Γενικών Όρων μεταφοράς δεν θίγουν την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Return to top of page
Άρθρο ΙΙΙ - Εισιτήρια1. Γενικοί όροι

α) Το εισιτήριο αποδεικνύει μέχρι αποδείξεως του εναντίου, την κατάρτιση και το περιεχόμενο μιας Σύμβασης Μεταφοράς μεταξύ του μεταφορέα και του επιβάτη του οποίου το όνομα εμφανίζεται στο εισιτήριο.

β) Οι υπηρεσίες μεταφοράς παρέχονται μόνο στον επιβάτη που μνημονεύεται στο εισιτήριο. Ο μεταφορέας επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ελέγξει την ταυτότητα του επιβάτου.

γ) Το εισιτήριο δεν είναι μεταβιβάσιμο με την επιφύλαξη του εν ισχύει νόμου, ιδίως σχετικά με πακέτα διακοπών. Εάν ένα πρόσωπο διαφορετικό αυτού που πρέπει να ταξιδεψει εμφανίσει ένα εισιτήριο μεταφοράς ή ένα εισιτήριο προς επανείσπραξη, ο μεταφορέας δεν ευθύνεται εάν ενεργών καλόπιστα μεταφέρει ή αποζημιώνει το πρόσωπο που εμφανίζει το εισιτήριο.

δ) Ορισμένα εισιτήρια τα οποία πωλούνται με μειωμένο ναύλο, δεν δικαιούνται επιστροφής εν μέρει ή εν όλω. Εναπόκειται στον επιβάτη να μελετήσει τους εφαρμοστέους όρους σχετικά με τη χρήση του εισιτηρίου του και όπου είναι δυνατόν να προβεί στην κατάλληλη ασφάλιση προς κάλυψη των καταστάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να ακυρώσουν το ταξίδι.

ε) Εάν ο επιβάτης κατέχει ένα εισιτήριο, όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. 4 ανωτέρω, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί και εφόσον είναι αδύνατον σ' αυτόν να ταξιδέψει για λόγους ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται αυτοί στο άρθρο Ι ο μεταφορέας θα πιστώσει τον επιβάτη με το ποσό του μη επιστρεφόμενου εισιτηρίου για ένα διαδοχικό ταξίδι και με την επιφύλαξη των ευλόγων διαχειριστικών τελών υπό τον όρο ότι ο επιβάτης πληροφορεί τον μεταφορέα το νωρίτερο δυνατόν προ της ημέρας της πτήσεως και παρέχει αποδείξεις της συνδρομής της ανωτέρας βίας.

στ) Δεδομένου ότι το εισιτήριο υπόκειται σε υποχρεωτικούς τυπικούς όρους, αυτό παραμένει πάντοτε στην κυριότητα του εκδίδοντος μεταφορέα.

ζ) Με εξαίρεση τα ηλεκτρονικά εισιτήρια οι επιβάτες μπορούν μόνο να μεταφερθούν εφόσον είναι σε θέση να παρουσιάσουν εν ισχύει εισιτήριο το οποίο περιλαμβάνει το απόκομμα που ανταποκρίνεται στην πτήση και όλα τα άλλα αποκόμματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθώς και το απόκομμα επιβάτη. Επιπλέον ένα εισιτήριο το οποίο έχει καταστραφεί, ή έχει τροποποιηθεί από πρόσωπο άλλο πλην του μεταφορέος, ή ενός εξουσιοδοτημένου ταξιδιωτικού πράκτορα, δεν ισχύει για μεταφορά. Για ηλεκτρονικά εισιτήρια οι επιβάτες πρέπει να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους και μπορούν να μεταφερθούν μόνο με μία πτήση εφόσον το ηλεκτορνικό εισιτήριο έχει εκδοθεί στο όνομά τους.

η) Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, όλου ή μέρους του εισιτηρίου, ή εφόσον δεν παρουσιάζεται εισιτήριο που περιλαμβάνει το απόκομμα του επιβάτου και όλα τα μη χρησιμοποιηθέντα αποκόμματα πτήσης, ο μεταφορέας θα αντικαταστήσει εάν ζητηθεί από τον επιβάτη, ολόκληρο ή μέρος αυτού του εισιτηρίου. Η αντικατάσταση θα γίνει με τη μορφή ενός νεοεκδοθέντος εισιτηρίου υπό τον όρο ότι όταν θα υποβληθεί το αίτημα ο μεταφορέας έχει απόδειξη της έκδοσης ενός ισχύοντος εισιτηρίου για τις σχετικές πτήσεις και ο επιβάτης παρέχει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του να αποζημιώσει τον μεταφορέα σε περίπτωση κακόπιστης χρήσης του εισιτηρίου και εντός των ορίων της τιμής αυτού για όλα τα τέλη και τις δαπάνες που προκλήθηκαν εξ αιτίας αυτής της κακόπιστης χρήσης. Δεν υφίσταται δικαίωμα επανείσπραξης εάν τα τέλη και οι δαπάνες προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του μεταφορέα. Τέλος ο μεταφορέας που εκδίδει το εισιτήριο μπορεί να χρεώσει τον πελάτη για εύλογα διαχειριστικά τέλη, προκειμένου να επανεκδώσει το εισιτήριο του επιβάτη εκτός εάν η απώλεια ή ζημία προκλήθηκε από υπαιτιότητα του μεταφορέα ή του ταξιδιωτικού πράκτορα.

θ) Εάν η απόδειξη η αναφερομένη στην παρ. η ανωτέρω δεν παρέχεται η εάν ο επιβάτης αρνείται να αναλάβει να αποζημιώσει τον μεταφορέα, ο μεταφορέας ο οποίος εκδίδει το εισιτήριο μπορεί να υποχρεώσει τον επιβάτη να πληρώσει ολόκληρο το τίμημα του εισιτηρίου αντικατάστασης. Αυτό το ποσό θα επιστραφεί όταν ο μεταφορέας λάβει αποδείξεις ότι το απολεσθέν ή καταστραφέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε καθόν χρόνο ίσχυε, ή εάν κατά την ίδια χρονική περίοδο, ο επιβάτης ανευρίσκει το αρχικό εισιτήριο και το παραδίδει στον μεταφορέα.

ι) Είναι ευθύνη του επιβάτη να λάβει όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το εισιτήριο δεν θα χαθεί ούτε θα κλαπεί.

ια) Εάν ένας επιβάτης επωφελείται έκπτωσης του ναύλου ή ναύλου που υπόκειται σε ειδικούς όρους, ο επιβάτης πρέπει να είναι σε θέση καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού να παρέχει τα κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα και να αποδεικνύει την εγκυρότητά τους.

2. Περίοδος ισχύος

α) Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο εισιτήριο ή στους παρόντες Γενικούς Όρους Μεταφοράς ή εάν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους ναύλους που επηρεάζουν την περίοδο ισχύος του εισιτηρίου σύμφωνα με τα ορισθέντα στο εισιτήριο, το εισιτήριο είναι έγκυρο για τη μεταφορά:
- για ένα έτος από την ημερομηνία εκδόσεως του εισιτηρίου, ή
- για ένα έτος από την ημερομηνία χρήσης του πρώτου αποκόμματος, εφόσον η χρήση αυτή πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου.

β) Εάν κάποιος επιβάτης αδυνατεί να ταξιδέψει κατά την περίοδο ισχύος του εισιτηρίου, επειδή κατά τον χρόνο που ο επιβάτης αιτείται την κράτηση σε πτήση, ο αερομεταφορέας δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την αιτούμενη από τον επιβάτη κράτηση, η ισχύς τού εν λόγω εισιτηρίου επεκτείνεται ή το εισιτήριο θεμελιώνει αίτημα επιστροφής χρημάτων, κάτω από τις προϋποθέσεις που θέτει το Άρθρο Χ ως κάτωθεν.

γ) Εάν μετά την έναρξη του ταξιδιού, ο επιβάτης εμποδίζεται για λόγους υγείας να συνεχίσει το ταξίδι του εντός της περιόδου ισχύος του εισιτηρίου, ο αερομεταφορέας μπορεί να επεκτείνει την ισχύ του εισιτηρίου με την προσκόμιση του κατάλληλου ιατρικού πιστοποιητικού, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο επιβάτης είναι ξανά σε θέση να ταξιδέψει ή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία διατίθεται για πρώτη φορά πτήση. Η εν λόγω επέκταση της ισχύος του εισιτηρίου άρχεται αποκλειστικά από το σημείο διακοπής του ταξιδιού και εφαρμόζεται για μεταφορά στη θέση για την οποία κατεβλήθη ο ναύλος. Εάν τα μη χρησιμοποιημένα αποκόμματα πτήσης περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους συμφωνημένους σταθμούς, η ισχύς του εισιτηρίου μπορεί να επεκταθεί από την ημερομηνία που φέρει το υποβληθέν ιατρικό πιστοποιητικό για τρεις μήνες κατ΄ ανώτερο όριο. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο αερομεταφορέας επεκτείνει την ισχύ των εισιτηρίων των άμεσων μελών της οικογένειας του επιβάτη που τον συνοδεύουν.

δ) Σε περίπτωση θανάτου ενός επιβάτη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα εισιτήρια των προσώπων που συνοδεύουν τον θανόντα μπορεί να υποστούν τροποποιήσεις, είτε με την επιβολή του προαπαιτούμενου της ελάχιστης διαμονής είτε με την επέκταση της ισχύος των εν λόγω εισιτηρίων. Σε περίπτωση θανάτου ενός άμεσου μέλους της οικογένειας του επιβάτη του οποίου το ταξίδι ξεκίνησε, η ισχύς του εισιτηρίου του επιβάτη και των εισιτηρίων των υπόλοιπων μελών της οικογένειας που ταξιδεύουν μαζί του μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις κατά τον ίδιο τρόπο.

ε) Οποιαδήποτε τροποποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) ως άνω μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προσκομίσεως έγκυρου πιστοποιητικού θανάτου. Οποιαδήποτε επέκταση της ισχύος του εισιτηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε ημέρες (45) από την ημερομηνία θανάτου.

3. Σειρά χρήσης των αποκομμάτων

α) Ένα εισιτήριο ισχύει για τη μεταφορά που καθορίζεται σε αυτό, από το σημείο αναχώρησης μέχρι το σημείο άφιξης μέσω οποιουδήποτε σταθμού που προγραμματίστηκε κατά την αγορά του εισιτηρίου. Ο ναύλος που κατέβαλε ο επιβάτης αντιστοιχεί στο δρομολόγιο που φαίνεται στο εισιτήριο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Μεταφοράς που συνήφθη μεταξύ του αερομεταφορέα και του επιβάτη. Το εισιτήριο δεν θα γίνει δεκτό και θα απολέσει την ισχύ του εάν τα αποκόμματα πτήσης δεν χρησιμοποιηθούν με τη σειρά με την οποία εκδόθηκαν.

β) Αλλαγή του σημείου αναχώρησης ή άφιξης του ταξιδιού από τον επιβάτη (π.χ. εάν ο επιβάτης δεν κάνει χρήση του πρώτου αποκόμματος) μπορεί να έχει ως συνέπεια την αλλαγή του ναύλου. Πάρα πολλοί ναύλοι ισχύουν μόνο για τις ημερομηνίες και για τις πτήσεις που ορίζονται στο εισιτήριο. Οι εν λόγω ναύλοι μπορούν να αλλάξουν υποκείμενοι στην καταβολή πρόσθετου τέλους, όπου κάτι τέτοιο προβλέπεται.

4. Αλλαγές κατόπιν αιτήματος του επιβάτη

α) Εάν ο επιβάτης επιθυμεί να αλλάξει όλο ή μέρος του ταξιδιού του, οφείλει κατ΄ αρχάς να επικοινωνήσει με τον αερομεταφορέα. Ο ναύλος θα υπολογιστεί εκ νέου και ο επιβάτης θα έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί τη νέα τιμή ή να εμμείνει στην αρχική συμφωνία μεταφοράς όπως αυτή καθορίζεται στο εισιτήριο.

Εάν ο επιβάτης πρέπει να αλλάξει το εισιτήριό του εξαιτίας λόγου που συνιστά ανωτέρα βία, όπως η τελευταία ορίζεται στο Άρθρο Ι και για την οποία θα του ζητηθεί να παρέχει απόδειξη, ο επιβάτης οφείλει να επικοινωνήσει όσο το δυνατόν συντομότερα με τον αερομεταφορέα, ο οποίος οφείλει να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη μεταφορά μέχρι τον επόμενο σταθμό ή μέχρι τον προορισμό του επιβάτη, άνευ αλλαγής του ναύλου.

β) Εάν ο επιβάτης αλλάξει το ταξίδι του χωρίς τη συγκατάθεση του αερομεταφορέα, ο αερομεταφορέας θα προσαρμόσει τον ναύλο υπό το φως αυτής της αλλαγής. Ο επιβάτης οφείλει να καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ναύλου που αντιστοιχεί στο ταξίδι για το οποίο αρχικά έγινε κράτηση και της τιμής του νέου ταξιδιού. Εάν ο νέος ναύλος είναι μικρότερος από τον προηγούμενο ναύλο, ο αερομεταφορέας οφείλει να επιστρέψει τη διαφορά, τα παλαιά αποκόμματα ωστόσο δεν έχουν πια αξία σε καμία περίπτωση.

γ) Κάθε απόκομμα πτήσης ισχύει για μεταφορά στη θέση που ορίζεται στο εισιτήριο και για την ημερομηνία και την πτήση που αντιστοιχεί στην πραγματοποιούμενη κράτηση. Εάν ένα απόκομμα εκδόθηκε αρχικά χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένη κράτηση, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια κράτηση σύμφωνα με τους ισχύοντες ναύλους και εντός του ορίου των θέσεων που διατίθενται στην πτήση για την οποία ζητήθηκε η κράτηση.

5. Ταυτοποίηση του αερομεταφορέα
Η ταυτότητα του αερομεταφορέα μπορεί να φαίνεται στο εισιτήριο ως συντομογραφία, με τη μορφή του Κωδικού Μεταφορέα (όπως ορίζεται στο Άρθρο Ι) ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Η διεύθυνση του αερομεταφορέα προορίζεται να είναι αυτή του καταχωρημένου γραφείου του ή η βασική επαγγελματική του κατοικία.

Return to top of page
Άρθρο IV – Ναύλοι, φόροι, τέλη και Χρεώσεις

1. Ναύλοι

Εκτός αν άλλως ορίζεται, οι ναύλοι εφαρμόζονται μόνο στη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο σημείο αναχώρησης μέχρι το αεροδρόμιο στο σημείο άφιξης. Οι ναύλοι δεν περιλαμβάνουν την επίγεια μεταφορά μεταξύ των αεροδρομίων και μεταξύ των αεροδρομίων και των τερματικών σταθμών των πόλεων.

Ο ναύλος υπολογίζεται βάσει των ισχυόντων κατά την ημερομηνία αγοράς του εισιτηρίου ναύλων, για το ταξίδι που έχει προγραμματιστεί κατά τις ημερομηνίες και για το δρομολόγιο που αναγράφονται στο εν λόγω εισιτήριο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο δρομολόγιο ή στην ημερομηνία του ταξιδιού μπορεί να έχει επίπτωση στον ναύλο που εφαρμόζεται.

Οι ναύλοι που εφαρμόζονται είναι αυτοί που δημοσιεύονται από τον αερομεταφορέα ή υπολογίζονται βάσει αυτών, σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ναύλων, που ισχύουν για την πτήση που αναγράφεται στο εισιτήριο και κατά την ημερομηνία αγοράς του εισιτηρίου, και εφαρμόζονται από το σημείο αναχώρησης μέχρι του σημείου άφιξης και για δεδομένη θέση μεταφοράς.

Εκτός αν άλλως προβλέπεται στη Σύμβαση Μεταφοράς ή σε άλλο συμβατικό έγγραφο, οι ναύλοι εφαρμόζονται αποκλειστικά στο ταξίδι που ορίζεται στην ως άνω Σύμβαση ή στο ως άνω έγγραφο.

2. Τέλη, φόροι και χρεώσεις

Όλα τα τέλη, οι φόροι και οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τις Κυβερνήσεις, από άλλες αρχές ή από τον έχοντα την εκμετάλλευση του αεροδρομίου καταβάλλονται από τον επιβάτη. Όταν αγοράζουν το εισιτήριό τους, οι επιβάτες ενημερώνονται για τα εν λόγω τέλη, τους φόρους και τις χρεώσεις, που επιβάλλονται επιπλέον των ναύλων και στις περισσότερες περιπτώσεις αναγράφονται ξεχωριστά στο εισιτήριο. Τα ως άνω τέλη, οι φόροι και οι χρεώσεις μπορεί να προκύπτουν πρώτη φορά ή να αυξάνονται μετά την ημερομηνία αγοράς του εισιτηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιβάτης οφείλει να καταβάλει το ποσό που αναλογεί. Αντιστρόφως, εάν τα τέλη, οι φόροι και οι χρεώσεις μειωθούν ή καταργηθούν, θα δοθεί στον επιβάτη επιστροφή χρημάτων για το μειωμένο ή καταργούμενο ποσό.

3. Νόμισμα της Πληρωμής

Οι ναύλοι, οι φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας στην οποία το εισιτήριο αγοράστηκε, εκτός εάν ο αερομεταφορέας ή εξουσιοδοτημένος του πράκτορας έχουν ορίσει διαφορετικό νόμισμα κατά την αγορά του εισιτηρίου ή πριν από αυτή (π.χ. εξαιτίας της μη μετατροπής του τοπικού νομίσματος). Περαιτέρω, ο αερομεταφορέας μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να δέχεται πληρωμές σε άλλο νόμισμα.

Return to top of page